Sygdomsovervågning

Overvågning af infektioner, mikroorganismer og vaccinationstilslutning er en central del af det danske og internationale smitteberedskab.

Overvågningssystem

SSI's overvågningsdata indgår i en cyklus, hvor forekomsten af infektioner løbende analyseres og sygdomsudbrud opspores og bekæmpes.

Formålet med overvågning er blandt andet at:

  • opdage sygdomsudbrud 
  • vurdere tendenser og udvikling over tid 
  • bestemme særlige befolkningsgrupper i risiko for bestemte infektioner, eksempelvis forekomst i forhold til alder, køn, geografi og personlige karakteristika som adfærd og etnicitet 
  • vurdere og bestemme effekt af forebyggende tiltag som oplysning til borgerne, forebyggende kampagner og vaccinationsprogrammer 
  • opdage ændringer i bakterier og virus som for eksempel forekomst af modstandsdygtighed (resistens) over for antibiotika eller fremkomst af særlige sygdomsfremkaldende mikrober 
  • bestemme sygdomsbyrden som følge af forskellige infektioner og dermed prioritere forebyggelse og kontrol 
  • rejse forskningsspørgsmål og –hypoteser om smitsomme sygdomme.

Temaer

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V