Campylobacterinfektioner - opgørelser

SSI's opgørelser over campylobacterinfektioner

Opgørelse over bl.a. antal tilfælde, geografisk fordeling, køn og alder:

Campylobacterinfektioner - opgørelse over sygdomsforekomst 2018-19

Campylobacterinfektioner - opgørelse over sygdomsforekomst 2016/17