Luftvejsinfektioner diagnosticeret ved SSI

Statens Serum Institut (SSI) udfører diagnostik af andre luftvejsvirus end influenzavirus i forbindelse med de diagnostiske luftvejsviruspakker samt i forbindelse med influenza-sentinelovervågningen.

Luftvejsvirus diagnosticeret ved SSI