Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet (NSR)

Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet (NSR) på Statens Serum Institut er landets nationale referencelaboratorium, der producerer og indsamler overvågningsdata vedrørende invasive Streptococcus pneumoniae (pneumokokker), invasive betahæmolytiske streptokokker, invasive Haemophilus influenzae, invasive Neisseria meningitidis (meningokokker) samt laboratoriepåvist kighoste. NSR laboratoriet varetager desuden karakterisering/typebestemmelse af disse bakterier fra hele Danmark inklusive Grønland og Færøerne.

Indledning

Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet (NSR) på Statens Serum Institut er landets nationale referencelaboratorium, der producerer og indsamler overvågningsdata til nationale og internationale sundhedsmyndigheder vedrørende nedennævnte bakteriegrupper.

I følge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse skal isolater af pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) og Haemophilus influenzae type b, der har forårsaget invasiv sygdom, indsendes som led i overvågningen af børnevaccinationsprogrammet. Desuden er der laboratorieanmeldelsespligt for påvisning af kighoste, dette sker i form af dataudtræk fra MiBa.

Laboratorieovervågningen i NSR er baseret på et tæt samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA'er), der indsender bakterieisolater fra patienter med invasive infektioner med meningokokker, betahæmolytiske streptokokker samt alle typer af H. influenzae.

NSR laboratoriet varetager også karakterisering/typebestemmelse af bakterier fra Grønland og Færøerne.

Undersøgelser

Bakterier der overvåges:

Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae).

Betahæmolytiske streptokokker.

 1. Gruppe A streptokokker (Streptococcus pyogenes).
 2. Gruppe B streptokokker (Streptococcus agalactiae).
 3. Gruppe C og G streptokokker. 

Meningokokker (Neisseria meningitidis).

Haemophilus influenzae

Bordetella pertussis.

Karakterisering/typebestemmelse af de modtagne isolater:

Pneumokokker.

 1. Artsbestemmelse
 2. Serotypebestemmelse
 3. Resistensbestemmelse
 4. Helgenom undersøgelser

Betahæmolytiske streptokok S. pyogenes (GAS).

 1. Artsbestemmelse
 2. Resistensbestemmelse
 3. Helgenomsekventering af gruppe A streptokokker med emm- og efter behov multilokussekvenstypebestemmelse (MLST)

Betahæmolytiske streptokok S. agalactiae (GBS).

 1. Artsbestemmelse
 2. Serotypebestemmelse
 3. Resistensbestemmelse
 4. Helgenomundersøgelser

Betahæmolytiske streptokokker S. dysgalactiae (gruppe C og G).

 1. Artsbestemmelse.
 2. Resistensbestemmelse
 3. Undertiden helgenomsekventering af andre streptokokker.

Meningokokker

 1. Serogruppebestemmelse
 2. Resistensbestemmelse
 3. Helgenomsekventering med gruppe- og genotypebestemmelse (VR1, VR2, fetA), bestemmelse af multilokussekvenstype (MLST) og klonalkompleks

Haemophilus influenzae

 1. Serotypebestemmelse
 2. Helgenomundersøgelser

Særlige undersøgelser

Dyrkningsnegative prøver kan testes på forskellig vis, hvis man ønsker at undersøge for en mulig tilstedeværelse at et patogen. Dette gøres med PCR og/eller latexagglutination.

Referencefunktioner

Teknisk ekspertise

 1. Identifikation og serotypning af pneumokokker og streptokokarter inden for mitis gruppen.
 2. Identifikation og gruppebestemmelse af A, B, C og G streptokokker.
 3. Identifikation og serotypebestemmelse af H. influenzae
 4. Identifikation og gruppebestemmelse af meningokokker
 5. Afklaring af bakteriernes virulens og smitteveje.
 6. Fænotypisk og genotypisk test for resistens af isolater.

Rådgivning

Afsnittet deltager bl.a. i rådgivning i forbindelse med valg af pneumokokvacciner til børnevaccinationsprogrammet.

Afsnittet giver lægefaglig udredning af mulige smitteveje og vurdering af deres relevans. Det har sjældent værdi kun at undersøge enkeltstående bakteriekulturer.

Afsnittet kan udføre kontraktopgaver for eksterne partner.

Rapportering

 1. Løbende elektronisk rapportering af resultater af typebestemmelse m.v. for pneumokokker, streptokokker og meningokokker til indsender.
 2. Løbende rapportering til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse af tilfælde med bakterier, der har forårsaget invasiv pneumokoksygdom (sepsis og/eller meningitis).
 3. Løbende rapportering til både Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, og Styrelsen for Patientsikkerhed om meningokokker, der har forårsaget invasiv sygdom.
 4. Årlig opgørelse i EPI-NYT (i samarbejde med Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse) af overvågning af invasiv pneumokoksygdom, invasiv meningokoksygdom, purulent meningitis og kighoste.
 5. Årsrapport til KMA'er med overordnede opgørelser for de overvågede bakterier.
 6. Årlig rapportering til DANMAP om invasive pneumokokker, hæmolytiske streptokokker samt H. influenzae med nedsat følsomhed for antibiotika.
 7. Årlig datarapportering til ECDC mht. invasive pneumokokker, invasive meningokokker, invasive H. influenzae samt laboratoriepåvist kighoste.

Overvågningsdata præsenteres og diskuteres desuden til nationale og internationale møder samt i nationale og internationale tidsskrifter.

Se mere i årsrapporten (pdf)

Netværk

Danmark

DSKM, der bl.a. har repræsentanter fra alle danske klinisk mikrobiologiske afdelinger.

Kvalitetsprogrammer

 1. International Circumpolar Surveillance (ICS) for Streptococcus pneumoniae
 2. International Circumpolar Surveillance (ICS) for Streptococcus agalactiae
 3. Nordisk/Europæisk EQA om serotypebestemmelse af Streptococcus pneumoniae
 4. EQA for emm-typebestemmelse af Streptococcus pyogenes
 5. UKNEQAS for Streptococcus pneumoniae, meningokokker og Haemophilus influenzae
 6. International Circumpolar Surveillance (ICS) for Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae
 7. ECDC EQA program for Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae
 8. UKNEQAS for Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae