Klamydia - årlige opgørelser

SSI's årlige opgørelser over klamydia

Opgørelse over bl.a. antal tilfælde, geografisk fordeling og fordeling på alder og køn:

Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2019-2021

Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2017