Tilmelding til sentinelovervågning af influenza

Sentinelsystemet

Overvågningen af influenza er baseret på indberetninger fra praktiserende læger og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem kaldet sentinelovervågning af influenza.

Formålet med sentinelovervågningen er:

  • at få kendskab til start- og sluttidspunkt samt omfanget af influenzaaktiviteten
  • tidligst muligt at isolere og karakterisere cirkulerende influenzavirus i befolkningen
  • at bidrage til den internationale influenzaovervågning.

Overvågningen varetages af afdelingerne Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi.

Data indgår i et europæisk overvågningsnetværk, European Influenza Surveillance Network (EISN), og rapporteres også til ECDC og WHO.

Overvågning og indberetning

Sygdomsforekomsten måles ved, at cirka 110 praktiserende læger hver uge i influenzasæsonen elektronisk sender data, dvs. fra uge 40 i efteråret til uge 20 i foråret. 

Lægerne indberetter antal patienter med influenzalignende sygdom og det totale antal patienter, de har set i deres konsultation.

Diagnosen er stillet alene ud fra patientens symptomer uden hjælp af laboratorieundersøgelse.

Kriterier for indberetning af influenzalignende sygdom er pludselig opstået sygdom med feber, muskelsmerter og symptomer fra luftvejene.

Sygdomsforekomsten angives som andelen af influenzalignende sygdom i forhold til det samlede antal konsultationer. Denne andel bliver sammenholdt med en beregnet basiskurve over den forventede andel influenza-konsultationer.

På den måde kan man let se når influenzaaktiviteten stiger over baggrundsniveauet og vurdere niveauet af influenzaaktivitet (lav middel, høj, meget høj) i forhold til tidligere år.

Tilmelding

Praktiserende læger, som er interesserede i at deltage i det sentinelle overvågningsnetværk, kan henvende sig til ldr@ssi.dk.

For at indrapportere elektronisk sendes navn, ydernummer og e-mail-adresse til ldr@ssi.dk, der opretter administrative brugere af systemet. Det behøver ikke at være lægen der indrapporterer, det kan også være en sygeplejerske eller en sekretær, og en enkelt bruger kan godt rapportere data fra flere læger. Herefter vil man modtage en mail med en vejledning om, hvordan systemet bruges.

Vejledning og hjælpeark

Hvis du er tilmeldt, kan du hér hente et pdf-dokument med en kort vejledning og hjælpeark til den elektroniske indrapportering

Link til elektronisk indrapportering

Sekretprøver

Sideløbende indsender lægerne periodisk sekretprøver fra personer med mulig influenzasygdom, hvilket muliggør overvågning af cirkulerende influenzavirus og vurdering af, hvorvidt disse er dækket af årets vaccine.