Tilmelding til sentinelovervågning af influenza, covid-19 og andre luftvejsvirusinfektioner 

Sentinelsystemet

Overvågningen af influenza er baseret på indberetninger fra praktiserende læger og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem kaldet sentinelovervågning af influenza, covid-19 og andre luftvejsvirusinfektioner.

Formålet med sentinelovervågningen er:

 • at få kendskab til start- og sluttidspunkt samt omfanget af influenzaaktiviteten
 • at bidrage til den internationale influenzaovervågning.
 • at overvåge forekomsten af covid-19 i befolkningen.
 • at overvåge en række andre luftvejsvirus.

Overvågningen varetages af afdelingerne Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi.

Data indgår i et europæisk overvågningsnetværk, European Influenza Surveillance Network (EISN), og rapporteres også til ECDC og WHO.

Overvågning og indberetning

Sygdomsforekomsten måles ved, at cirka 130-150 praktiserende læger hver uge elektronisk sender data til overvågningen. Grundet covid-19 blev sentinelovervågningen i efteråret 2021 ændret til at fortsætte med ugentlige indrapporteringer hele året i modsætning til tidligere, hvor det kun var perioden uge 40 til uge 20. Om dette bliver en permanent ordning er endnu for tidlig at sige.

Lægerne indberetter antal patienter med influenzalignende sygdom og det totale antal patienter, de har set i deres konsultation.

Diagnosen er stillet alene ud fra patientens symptomer uden hjælp af laboratorieundersøgelse.

Definitionen på influenzalignende sygdom er

 • hurtigt indsættende symptomer
  og
 • med mindst ét luftvejssymptom (hoste, ondt i halsen eller åndedrætsbesvær)
  og
 • mindst ét almensymptom (feber > 38 °C, ondt i kroppen, hovedpine eller sygdomsfornemmelse).

Sygdomsforekomsten angives som andelen af influenzalignende sygdom i forhold til det samlede antal konsultationer. Denne andel bliver sammenholdt med en beregnet basiskurve over den forventede andel influenzakonsultationer.

Da symptomerne på influenza har ligheder med symptomerne på covid-19, kan systemet også anvendes til at overvåge forekomsten af covid-19 i befolkningen. På den måde kan man let se når influenzalignende sygdom stiger over baggrundsniveauet og dermed vurdere niveauet af influenzalignende sygdom (lav, middel, høj, meget høj) i forhold til tidligere år. 

Tilmelding

Praktiserende læger, som er interesserede i at deltage i det sentinelle overvågningsnetværk, kan henvende sig til Luftvejs-sentinel@ssi.dk.

For at indrapportere elektronisk sendes navn, ydernummer og e-mailadresse til Luftvejs-sentinel@ssi.dk, der står for det administrative i forbindelse med kontaktoplysninger til informationer og udbetaling. Herefter vil man modtage en mail med vejledning til, hvordan systemet bruges og instruktion til, hvorledes man får adgang via SEI2-systemet. Det behøver ikke at være lægen der indrapporterer, det kan også være en sygeplejerske eller en sekretær, og en enkelt bruger kan godt rapportere data fra flere læger.

Vejledning og hjælpeark

Hvis du er tilmeldt, kan du hér hente et pdf-dokument med en kort vejledning og hjælpeark til den elektroniske indrapportering

Indberet Sentinel-data