Overvågning af influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme

På denne side følger vi smitteudviklingen og giver en faglig vurdering af, hvordan smittesituationen ser ud uge for uge. Vi opdaterer data hver onsdag eftermiddag. 

Opsummering af luftvejsinfektioner 10. - 16. juni

  • Mycoplasma: Antallet af påviste tilfælde med mycoplasma er på niveau med de foregående uger men fortsat forhøjet.

  • Covid-19, influenza og RS-virus: Antallet af påviste tilfælde og indlæggelser er på lavt niveau.
Luftvejssygdom med særligt fokus lige nu
Mycoplasma

Nedenstående opdateres ugentligt

  • Spildevandsovervågning viser covid-19-smitten i samfundet generelt.
  • Sentinelovervågningen følger andelen af patienter der henvender sig til praktiserende læger med luftvejssymptomer, samt hvilke virus patienterne er smitte med.
  • Virusmåling i Danmark modtager selvpodninger fra tilfældigt udvalgte danskere med symptomer, og undersøger hvilke virus de er smittet med.
  • På de interaktive dashboards kan udviklingen af influenza, RSV og covid-19-smitte følges ugentligt.

Spildevandsovervågning

Spildevandsovervågning følge smitteniveauet af SARS-CoV-2. Den nationale koncentration af SARS-CoV-2, samlet for alle prøveudtagningssteder, kan ses i grafen nedenunder. Den nationale vækstrate, der viser den gennemsnitlige ugentlige vækst i koncentrationen over de seneste tre uger, er ligeledes illustreret i figuren. Niveauet af SARS-CoV-2 i spildevandet er markeret i de horisontale bånd, som spænder fra ‘Meget lavt niveau’ til ‘Meget højt niveau’.

Koncentration af SARS-CoV-2 i spildevandet

Sentinelovervågning

Overvågningen viser andelen af patienter med influenzalignende sygdom, som henvender sig til praktiserende læger. Fra et udsnit af patienterne undersøges hvilke virus de er smittet med.

Sentinelovervågning: Influenzalignende sygdom siden uge 40, 2023

 

Sentinelprøver fordelt på virus, siden uge 40, 2023


Virusmåling i Danmark – borgeres selvpodning for luftvejsinfektioner

I projektet Virusmåling i Danmark indsender tilfældigt udvalgte danskere og medarbejdere på flere store arbejdspladser prøver, når de føler tegn til sygdom. Før februar 2024 blev prøverne kun undersøgt for SARS-CoV-2, influenzavirus og RS-virus. Fra uge 7 og frem undersøges prøverne for en lang række virus, som fremgår af højre side af figuren nedenfor. Du kan læse mere om projektet her.

Virusmåling i Danmark, prøver fordelt på virus 


Interaktive dashboards over smittetryk og vaccination

Vi overvåger smittetryk for covid-19, influenza og RS-virus samt vaccination mod covid-19 og influenza. Du kan se udviklingen på vores interaktive dashboards.


Læs mere om de forskellige luftvejssygdomme