Overvågning af influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme

På denne side følger vi smitteudviklingen og giver en faglig vurdering af, hvordan smittesituationen ser ud uge for uge. Vi opdaterer data hver onsdag eftermiddag. 

Opsummering af luftvejsinfektioner 15.-21. maj

  • Mycoplasma: Antallet af påviste tilfælde med mycoplasma er på niveau med de foregående uger men fortsat forhøjet.

  • Covid-19, influenza og RS-virus: Antallet af påviste tilfælde og indlæggelser er på lavt niveau.
Ugentlige vurderinger for influenza, covid-19 og RS-virus

Influenza – overvågning
Covid-19 – overvågning
RS-virusovervågning

Andre luftvejssygdomme med særligt fokus lige nu
Mycoplasma 
Kighoste

Sentinelovervågning - praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Sentinelovervågningen viser andelen af patienter med influenzalignende symptomer, som henvender sig til praktiserende læge. Vi opdaterer grafen hver uge.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

I uge 52 ses en meget højt konsultationsprocent. Normalt rapporterer flere end 120 praktiserende læger til influenzaovervågningen, men grundet jul og nytår har kun 87 læger rapporteret i uge 52. Herudover har lægerne i juleferien færre planlagte konsultationer, og dette betyder, at andelen af akutte konsultationer, der skyldes influenzalignende sygdom, bliver kunstigt forhøjet.


Overvågning af sygdomsbyrden som følge af influenza, covid-19 og RS-virus

De to nedenstående grafer viser antal personer, som får påvist influenza, covid-19 eller RS-virus per uge, og hvor mange af disse personer som bliver indlagt med infektionen. Vi opdaterer graferne hver uge.

Laboratoriepåviste tilfælde af covid-19, influenza og RS-virus

Indlæggelser med laboratoriepåvist covid-19, influenza og RS-virus


Vaccinationstilslutning blandt målgrupper for hhv. influenza- og covid-19-vaccination

De nationale programmer for sæsonvaccination mod influenza og covid-19 er afsluttet per 15. januar 2024. Derfor vises tallene ikke længere på denne siden. Tilslutningen til hhv. influenza- og covid-19-vaccination findes fortsat grafisk på overvågningssiderne for disse sygdomme.


Virusmåling i Danmark – borgeres selvpodning for luftvejsinfektioner

I projektet Virusmåling i Danmark indsender tilfældigt udvalgte danskere og medarbejdere på flere store arbejdspladser prøver, når de føler tegn til sygdom. Før februar 2024 blev prøverne kun undersøgt for SARS-CoV-2, influenzavirus og RS-virus. Fra uge 7 og frem undersøges prøverne for en lang række virus, som fremgår af højre side af figuren nedenfor. Du kan læse mere om projektet her.

Virusmåling i Danmark, prøver fordelt på virus 


Interaktive dashboards over smittetryk og vaccination

Vi overvåger smittetryk for covid-19, influenza og RS-virus samt vaccination mod covid-19 og influenza. Du kan se udviklingen på vores interaktive dashboards.


Læs mere om de forskellige luftvejssygdomme