Overvågning af Influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme

På denne side følger vi smitteudviklingen og giver en faglig vurdering af, hvordan smittesituationen ser ud uge for uge. Vi opdaterer data hver onsdag eftermiddag. 

Opsummering af luftvejsinfektioner 27. november-3. december

  • Antallet af covid-19-tilfælde er steget yderligere, mens antallet af hospitalsindlagte med covid-19 er på samme niveau som i sidste uge. Forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand er stigende.
  • Antallet af kighostetilfælde er på epidemisk niveau, og der er endnu ikke tegn på, at epidemien er ved at aftage.
  • Antallet af mycoplasmatilfælde er fortsat stigende og på epidemisk niveau.
  • Antal RS-virustilfælde er markant stigende for fjerde uge i træk.
  • Antallet af influenzatilfælde er markant stigende.
  • Vaccinationstilslutningen for covid-19 og influenza blandt plejehjemsbeboere er over 85 % og for personer på 65 år og derover 75 %.

Ugentlige vurderinger for influenza, covid-19 og RS-virus

Influenza – overvågning
Covid-19 – overvågning
RS-virusovervågning

Andre luftvejssygdomme med særligt fokus lige nu
Mycoplasma 
Kighoste

Sentinelovervågning - praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Sentinelovervågningen viser andelen af patienter med influenzalignende symptomer, som henvender sig til praktiserende læge. Vi opdaterer grafen hver uge.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson


Overvågning af sygdomsbyrden som følge af influenza, covid-19 og RS-virus

De to nedenstående grafer viser antal personer, som får påvist influenza, covid-19 eller RS-virus per uge, og hvor mange af disse personer som bliver indlagt med infektionen. Vi opdaterer graferne hver uge.

Laboratoriepåviste tilfælde af covid-19, influenza og RS-virus

Indlæggelser med laboratoriepåvist covid-19, influenza og RS-virus


Vaccinationstilslutning blandt målgrupper for hhv. influenza- og covid-19-vaccination

Fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 bliver udvalgte målgrupper tilbudt vaccination mod influenza og covid-19. Tilslutningen bliver opgjort hver uge og viser den samlede procentdel af personer i de enkelte målgrupper som er vaccineret mod influenza og covid-19 henover sæsonen.

Influenzavaccination

Covid-19-vaccination


Virusmåling i Danmark – borgeres selvpodning for luftvejsinfektioner

På figuren vises ugentligt antal prøver og andel positive prøver for SARS-CoV-2, influenzavirus og RS-virus i befolkningen, fra Virusmåling i Danmark. Prøverne indsendes af tilfældigt udvalgte danskere og medarbejdere på flere store arbejdspladser. Du kan læse mere om projektet her.

Virusmåling i Danmark, prøver fordelt på virus 


Interaktive dashboards over smittetryk og vaccination

Vi overvåger smittetryk for covid-19, influenza og RS-virus samt vaccination mod covid-19 og influenza. Du kan se udviklingen på vores interaktive dashboards.


Læs mere om de forskellige luftvejssygdomme