Overvågning af RS-virus

Forekomsten af laboratorieverificeret respiratorisk syncytialvirus (RSV) overvåges ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). hvor alle RSV-test der undersøges på landets mikrobiologiske afdelinger indgår. Statens Serum Institut udfører derudover typning og subtypning af RS-virus i regi af Det Nationale Influenza Center for WHO.

Ugentlige RSV-tal

Disse opgørelser kan du finde på RSV-dashboardet, som bliver opdateret hver onsdag kl. 14.

På dashboardet er det muligt at finde RSV-opgørelser over antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser og dødsfald.

Du finder RSV-dashboardet her

Her finder du: SSI's risikovurdering for RSV i Danmark sæson 2022 - 2023

Nedenstående tre figurer opdateres i sæsonen (som løber fra uge 40-2023).

Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer

 

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner

 

Testaktivitet for RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner