Overvågning af RS-virus

Forekomsten af laboratorieverificeret respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) overvåges ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), hvor alle RS-virus-tests der undersøges på landets mikrobiologiske afdelinger indgår. 

Fra uge 21, 2024 indeholder siden opgørelser for seneste sæson fra uge 40, 2023 til uge 20, 2024. Fra uge 21, 2024 genoptages de ugentlige opdateringer ved stigning i RSV-forekomsten.

Forekomsten af RS-virus kan følges på RS-virusdashboardet, som opdateres hver onsdag kl. 14. På dashboardet er det muligt at finde RS-virusopgørelser over antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser og dødsfald.

Her finder du RS-virusdashboardet.


Laboratoriebekræftet RS-virus

Nedenstående grafer viser antallet af påviste smittetilfælde per uge i indeværende sæson, påviste tilfælde for den indeværende sæson sammenholdt med de fem foregående sæsoner, samt testaktiviteten i indeværende sæson sammenholdt med de fem foregående sæsoner. De tre figurer opdateres ugentligt fra uge 40-2023 og frem til uge 20.

Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner

Testaktivitet for RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner