Overvågning af RS-virus

Forekomsten af laboratorieverificeret respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) overvåges ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), hvor alle RS-virus-tests der undersøges på landets mikrobiologiske afdelinger indgår. 

Ugentlig vurdering RS-virus

Smitteniveau
Antallet af påviste RS-virustilfælde er på lavt niveau.

Indlæggelser
Antallet af indlæggelser med RS-virus er på et lavt niveau.


Resultatet af overvågningen bliver publiceret på hjemmesiden fra uge 40 til uge 20. Derudover kan forekomsten af RS-virus følges på RS-virus dashboardet, som opdateres hver onsdag kl. 14. På dashboardet er det muligt at finde RS-virus opgørelser over antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser og dødsfald.

Her finder du RSV-dashboardet.


Laboratoriebekræftet RS-virus

Nedenstående grafer viser antallet af påviste smittetilfælde per uge i indeværende sæson, påviste tilfælde for den indeværende sæson sammenholdt med de fem foregående sæsoner, samt testaktiviteten i indeværende sæson sammenholdt med de fem foregående sæsoner. De tre figurer opdateres ugentligt fra uge 40-2023 og frem.

Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner

Testaktivitet for RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner