Referencelaboratorium for humane parasitære infektioner

Parasitologisk Laboratorium på Statens Serum Institut fungerer som referencelaboratorium med specialdiagnostik til undersøgelse for humane parasitære infektioner i Danmark. Laboratoriet analyserer patientprøver fremsendt fra hospitaler, privat praktiserende læger og andre speciallæger, m.fl. 

Laboratoriet bistår med daglig klinisk rådgivning om udredning og behandling af humane parasitære infektioner, herunder især diagnostik og tolkning af prøvesvar. 

Laboratoriet har særlig fokus på og besidder betydelig ekspertise og erfaring indenfor udvikling af nye diagnostiske metoder og assays, særligt DNA-baserede metoder.

Laboratoriet deltager endvidere i en lang række kliniske og epidemiologiske forskningsprojekter samt i opklaring og rådgivning vedrørende udbrud af parasitære infektioner, i tæt samarbejde med andre afdelinger på SSI samt en lang række institutioner i Danmark og internationalt.  

Undersøgelser

 • Påvisning af tarmprotozoer ved PCR 
 • Påvisning af tarmparasitter ved mikroskopi 
 • Påvisning af øvrige parasitter ved mikroskopi og PCR 
 • Påvisning af antistoffer mod parasitter 
 • Udvidet serologisk undersøgelse for antistoffer mod Toxoplasma gondii 
 • Screening af bloddonorer for malaria

Eksempler

 • Påvisning og artsidentifikation af parasitter ved PCR og DNA sekventering, herunder: Entamoeba histolytica/dispar, malaria, Leishmania, Taenia (cysticercose), Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia og mikrosporidier.
 • Udredning af nyfødte med mistanke om medfødt toxoplasmose samt udvidet serologisk analyse til afklaring af toxoplasmose smittetidspunkt hos gravide.
 • Typning af Cryptosporidium, Giardia, mikrosporidier, Blastocystis og andre tarmparasitter.
 • Mikrobiom-analyse: Total ribosomal DNA analyse (parasitter, svampe og bakterier) vha. Next Generation Sequencing til undersøgelse af patientprøver, miljøprøver samt prøver fra fødevarer.

Referencefunktioner 

Faglig ekspertise

Laboratoriet har ekspertise og erfaring indenfor human parasitologisk specialdiagnostik, herunder udvikling og optimering af nye diagnostiske metoder og assays. 

Hovedparten af laboratoriets diagnostik ligger indenfor tarmparasitter, Toxoplasma, malaria, Leishmania, andre tropiske importerede parasitter og Acanthamoeba

Laboratoriet foretager subtypning og genotypning af påviste parasitter i forbindelse med sygdomsudbrud, blandet andet Giardia, Cryptosporidium og mikrosporidier.

Desuden deltager laboratoriet aktivt i parasitologisk forskning, inklusiv laboratoriebaserede, kliniske og epidemiologiske studier. Laboratoriet har forskningsinteresse indenfor blandt andet toxoplasmose, bændelorm, malaria, "emerging infections" (for eksempel babesiose), og tarmprotozoer med uafklaret patogenitet, så som Blastocystis sp. og Dientamoeba fragilis

Rådgivning

Laboratoriet yder daglig rådgivning vedrørende patientudredning, tolkning af analysesvar og vejledning om behandling af humane parasitære infektioner. 

Derudover bidrager laboratoriet til udredning af sygdomsudbrud og til overvågning af humane parasitære infektioner i Danmark.

Rapportering

Parasitologisk Laboratorium varetager den nationale overvågning af importeret malaria i Danmark, baseret på de anmeldelsespligtige laboratoriepåviste malariatilfælde fra landets kliniske mikrobiologiske afdelinger. De danske malariatal analyseres og rapporteres internationalt til ECDC og WHO.

Derudover udarbejder laboratoriet løbende epidemiologiske analyser og rapporter over forekomsten af alle humane parasitære infektioner i Danmark, typisk offentliggjort på SSI’s hjemmeside og i EPI-NYT.

Forskningsresultater fra Parasitologisk Laboratorium publiceres jævnligt i danske og internationale videnskabelige tidsskrifter. 

Netværk

Danmark

 • Dansk Selskab for Parasitologi (DSP)
 • Parasitarbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi

Internationalt

 • World Federation of Parasitologists (WFP)
 • Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP)
 • One Health European Joint Programme (OneHealthEJP)
 • European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Study Group for Clinical Parasitology
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Study Group for Public Health Microbiology
 • ECDC – EUPHEM fellowship programme
 • International Blastocystis Network

Kvalitetsprogrammer

Parasitologisk Laboratorium er DANAK akkrediteret (standard 17025). 

Laboratoriet indgår i en række europæiske EQA programmer.

Rune Stensvold

Kontakt

Rune Stensvold, Akademisk medarbejder, Bakterier, parasitter og svampe / Parasitforskning
T. 32688224 @. run@ssi.dk Se profil