Invasiv pneumokoksygdom - opgørelser

SSI's opgørelser over invasiv pneumokoksygdom

Opgørelse over bl.a. antal tilfælde, geografisk fordeling, køn og alder:

Invasiv pneumokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2018/19

Invasiv pneumokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2017