DANMAP

DANMAP (Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme) samler resultater fra overvågningen af antibiotikaforbruget i dyr og mennesker samt resistensforekomsten i væsentlige bakterier fra samme og i fødevarer.

Resultaterne fra DANMAP analyseres, bearbejdes og udgives i en årlig rapport, der er et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut. Rapporten er udkommet årligt siden 1995 og er den mest omfattende kilde til monitorering af antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens (AMR) i Danmark.

Det er rapportens formål, udover at beskrive tendenser og trends indenfor de almindelige overvågningsområder, også at beskrive det danske AMR landskab og de vigtigste milepæle indenfor AMR arbejdet. I rapporten findes derfor fokusafsnit, der omhandler overvågning af særlige resistens-bakterie-kombinationer, såsom carbapenemase-producerende organismer (CPO), vancomycin-resistente enterokokker (VRE) og methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Derudover indeholder rapporten årlige nedslag, såkaldte tekstbokse, der beskriver nyeste forskningsresultater og erfaringer fra indsatser og projekter indenfor feltet overvågning, risikovurdering og håndtering af antibiotikaresistens.

DANMAP nyder stor national og international anerkendelse og både rapporten og selve overvågningsprogrammet bag bruges ofte som et godt eksempel for et tværsektorielt samarbejde.

Læs mere om DANMAP.
Find DANMAP-rapporterne.

Majda Attauabi

Kontakt

Majda Attauabi , Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688541 @. maat@ssi.dk Se profil