Sektion for Virologisk Overvågning og Forskning

Sektion for Virologisk Overvågning og Forskning (VOF) varetager national laboratorie-overvågning af humane og veterinære virusinfektioner i Danmark. 

I sektionen ligger de nationale referencelaboratorier for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og World Organisation For Animal Health (OIE) placeret.

Sektionen er opdelt i to afsnit; Virologisk Overvågning og Reference samt Influenzaafsnittet.

Formål

Sektionen overvåger virus ved at udføre specialiseret karakterisering af cirkulerende virus i Danmark i forbindelse med sygdomsudbrud samt ved sporadiske tilfælde af virus, der overvåges.

Arbejdet i laboratoriet foregår i tæt samarbejde med klinisk mikrobiologiske -og infektionsmedicinske afdelinger samt afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse, Statens Serum Institut, og andre myndigheder, hvor viruskarakteriseringsresultaterne sammen med blandt andet epidemiologisk information kan belyse aktuelle udbrud.

Opgaver

Laboratoriet råder over en lang række laboratorieteknikker til påvisning og karakterisering af virus, blandt andet cellekulturer til opdyrkning og fænotypisk karakterisering af virus og molekylærbiologiske teknikker til genotypisk karakterisering for eksempel ved helgenomsekventering af virusgenomer. 

Afsnittet arbejder med en lang række virus (se nedenstående) og er henholdsvis nationalt WHO og OIE referencelaboratorie for polio-, mæslinge-, røde hunde- og human influenzavirus samt aviær influenza og Newcastle disease virus.

I sektionen udføres der udover overvågning og udbrudsopsporing en lang række forskningsaktiviteter angående de ovenfornævnte virus.

Afsnit for Virologisk Overvågning og Reference:

 • Virologisk overvågning og udbrudsopsporing af: 
  • Hepatitis A
  • Hepatitis E
  • Fåresyge
  • Mæslinger (for mere information om WHO referencelaboratoriet for mæslinger følg link)
  • Røde hunde (for mere information om WHO referencelaboratoriet for røde hunde følg link)
  • Rotavirus
  • Norovirus (for mere information om fødevarebårne udbrud følg link)
  • Sapovirus
  • Adenovirus
  • Parechovirus
  • Enterovirus / Poliovirus (for mere information om WHO referencelaboratoriet for polio følg link)
  • Rhinovirus

Influenzaafsnittet:

 • Virologisk overvågning og udbrudsopsporing af: 
  • Human influenzavirus (for mere information om WHO referencelaboratoriet for influenza, det nationale influenza center)
  • Respiratorisk Syncytial virus (RSV)
  • Aviær influenzavirus
  • Newcastle Disease virus (NDV)
  • Infektiøs laryngotracheitis virus (ILT)
  • Svineinfluenzavirus
  • Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV)
  • Hvalpesygevirus/Canine Distemper Virus (CDV)
  • Aleutian mink disease virus (ADV)
  • Rabbit hemorragic disease virus (RHDV)

  I sektionen udføres der udover overvågning og udbrudsopsporing en lang række forskningsaktiviteter angående de ovenfornævnte virus.

Kristina Træholt Franck

Kontakt

Kristina Træholt Franck, Overlæge, sektionsleder, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32688476 @. ktf@ssi.dk Se profil

Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Afsnitsleder, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil

Sofie Elisabeth Midgley

Kontakt

Sofie Elisabeth Midgley, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32683407 @. soi@ssi.dk Se profil

Lasse Dam Rasmussen

Kontakt

Lasse Dam Rasmussen, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32689055 @. lara@ssi.dk Se profil

Charlotte Kristiane Hjulsager

Kontakt

Charlotte Kristiane Hjulsager, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32688480 @. ckhj@ssi.dk Se profil

Jesper Schak Krog

Kontakt

Jesper Schak Krog, Akademisk medarbejder, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32688283 @. jskr@ssi.dk Se profil