Sektion for Virologisk Overvågning og Forskning

Sektion for Virologisk Overvågning og Forskning (VOF) varetager national laboratorie-overvågning af humane virusinfektioner i Danmark. 

I sektionen ligger de nationale WHO referencelaboratorier for polio, mæslinger og røde hunde. 

Formål

Sektionen overvåger fødevarebårne og vaccineforebyggelige virus (fraset influenza, RSV og covid-19) ved at udføre specialiseret karakterisering af cirkulerende virus i Danmark i forbindelse med sygdomsudbrud samt ved sporadiske tilfælde af virus, der overvåges.

Arbejdet i laboratoriet foregår i tæt samarbejde med klinisk mikrobiologiske -og infektionsmedicinske afdelinger samt afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse, Statens Serum Institut, og andre myndigheder, hvor viruskarakteriseringsresultaterne sammen med blandt andet epidemiologisk information kan belyse aktuelle udbrud.

Opgaver

Laboratoriet råder over en lang række laboratorieteknikker til påvisning og karakterisering af virus, blandt andet cellekulturer til opdyrkning af virus og molekylærbiologiske teknikker til genotypisk karakterisering for eksempel ved helgenomsekventering af virusgenomer.  

I sektionen udføres der udover overvågning og udbrudsopsporing en lang række forskningsaktiviteter angående de nedenfornævnte virus.       

 • Hepatitis A
 • Hepatitis E
 • Fåresyge
 • Mæslinger (for mere information om WHO referencelaboratoriet for mæslinger følg link)
 • Røde hunde (for mere information om WHO referencelaboratoriet for røde hunde følg link)
 • Rotavirus
 • Norovirus (for mere information om fødevarebårne udbrud følg link)
 • Sapovirus
 • Adenovirus
 • Parechovirus
 • Enterovirus / Poliovirus (for mere information om WHO referencelaboratoriet for polio følg link)
 • Rhinovirus

Sektionen samarbejder i øvrigt med andre afdelinger på Statens Serum Institut om udviklingen af virusovervågning i Danmark ved hjælp af spildevand.

Kristina Træholt Franck

Kontakt

Kristina Træholt Franck, Overlæge, sektionsleder, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32688476 @. ktf@ssi.dk Se profil

Sofie Elisabeth Midgley

Kontakt

Sofie Elisabeth Midgley, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32683407 @. soi@ssi.dk Se profil

Lasse Dam Rasmussen

Kontakt

Lasse Dam Rasmussen, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32689055 @. lara@ssi.dk Se profil

Amanda Gammelby Qvesel

Kontakt

Amanda Gammelby Qvesel , Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
@. amqv@ssi.dk Se profil