Afsnit for Virologisk Overvågning og Forskning

Afsnit for Virologisk Overvågning og Forskning (VOF) varetager national overvågning af virusinfektioner i Danmark, og i afsnittet ligger de nationale referencelaboratorier for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret. 

Formål

Afsnittet overvåger virus ved at udføre specialiseret karakterisering af cirkulerende virus i Danmark samt i forbindelse med sygdomsudbrud forårsaget af virus.

Arbejdet i laboratoriet foregår i tæt samarbejde med klinisk mikrobiologiske -og infektionsmedicinske afdelinger, samt afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, og andre myndigheder, hvor viruskarakteriseringsresultaterne sammen med blandt andet epidemiologisk information kan belyse aktuelle udbrud.

Opgaver

Laboratoriet råder over en lang række laboratorieteknikker til påvisning og karakterisering af virus blandt andet cellekultur til opdyrkning og fænotypisk karakterisering af virus, samt molekylærbiologiske teknikker til genotypisk karakterisering for eksempel ved helgenomsekventering af virusgenomer. 

Afsnittet arbejder med en lang række virus (se nedenstående) og er WHO referencelaboratorie for Polio-, Mæslinge-, Røde hunde- og influenzavirus.

 • Virologisk overvågning og udbrudsopsporing af: 
  • hepatitis A
  • hepatitis E
  • fåresyge
  • mæslinger (for mere information om WHO referencelaboratoriet for mæslinger følg link)
  • røde hunde (for mere information om WHO referencelaboratoriet for røde hunde følg link)
  • Rotavirus
  • Norovirus (for mere information om fødevarebårne udbrud følg link)
  • sapovirus
  • Adenovirus
  • parechovirus
  • Enterovirus / Poliovirus (for mere information om WHO referencelaboratoriet for Polio følg link)
  • Rhinovirus
  • Influenzavirus (for mere information om WHO referencelaboratoriet for influenza, det nationale influenza center)
  • Respiratorisk Syncytial virus

I afsnittet udføres der udover overvågning og udbrudsopsporing en lang række forskningsaktiviteter angående de ovenfornævnte virus.

Claus Nielsen

Kontakt

Claus Nielsen, Afdelingschef, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
T. 32683280 @. cn@ssi.dk Se profil

Sofie Elisabeth Midgley

Kontakt

Sofie Elisabeth Midgley, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Reference
T. 32683407 @. soi@ssi.dk Se profil

Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil

Lasse Dam Rasmussen

Kontakt

Lasse Dam Rasmussen, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Reference
T. 32689055 @. lara@ssi.dk Se profil