Hepatitis B, akut og kronisk - årlige opgørelser

SSI's årlige opgørelser over akut og kronisk hepatitis B

Opgørelse over bl.a. antal tilfælde, geografisk fordeling og smittevej:

Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2020-2021

Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2017