Overvågning af Mycoplasma pneumoniae-infektioner

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af laboratorieverificeret Mycoplasma pneumonia ved hjælp af Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), hvor alle Mycoplasma pneumonia-test der undersøges på landets mikrobiologiske afdelinger indgår. Resultatet af denne overvågning publiceres her på siden fra uge 40 til uge 20.

Med to til fire års mellemrum ses landsdækkende epidemier med mange syge. Disse epidemier forekommer typisk fra efteråret til hen på vinteren. Er der indikation på en epidemi, vil det blive offentliggjort i EPI-NYT og INFLUENZA-NYT.  

Laboratoriebekræftet mycoplasma pneumoniae

Nedenstående graf viser antallet af påviste smittetilfælde per uge i indeværende sæson, og andelen af de testede som tester positiv. Nedenstående tabel viser antal testede personer for mycoplasma pneumonia, samt antallet og andelen som tester positiv opgjort for hver af de klinisk micobiologiske afdelinger de seneste to uger og siden uge 21. Data opdateres ugentligt fra uge 40-2023 og frem.

Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer

 

Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion fordelt på KMA

 

Laboratoriepåvist mykoplasma samt procent påvist med mykoplasma blandt testede personer i Danmark, dataudtræk fra MiBa, 2015 og frem