Covid-19 - overvågning

Vi overvåger forekomsten af covid-19 løbende ved hjælp af en række epidemiologiske og virologiske data på basis af testede personer og måling af SARS-CoV-2 virus i spildevand. Siden bliver opdateret ugentligt. 
Fra uge 21, 2024 indeholder siden opgørelser for seneste sæson fra uge 40, 2023 til uge 20, 2024. Fra uge 21, 2024 genoptages de ugentlige opdateringer ved stigning i covid-19-forekomsten.

Data fra overvågningen af covid-19 bliver publiceret her fra uge 40 til uge 20. Derudover kan forekomsten af covid-19 følges på SSI’s dashboard, som opdateres hver onsdag kl. 14 året rundt. På dashboardet er det muligt at finde covid-19-opgørelser over antal testede, bekræftede tilfælde, indlæggelser og dødsfald.

Her finder du det interaktive dashboard for covid-19.

Laboratoriebekræftet covid-19

Det totale antal laboratoriepåviste smittetilfælde af SARS-CoV-2 i Danmark bliver opgjort ugentligt ved udtræk fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa). På den måde kan vi overvåge antallet af patienter, der er positive for covid-19 per uge, og hvor stor en andel af de testede patienter som er positive for covid-19.

Graferne herunder viser antallet af påviste smittetilfælde, og andelen af personer der tester positiv blandt alle testede personer. Data bliver vist samlet for alle aldersgrupper for uge 21 og frem i indeværende sæson (2023/24) samt for uge 21 og frem i 2022.

Laboratoriepåvist SARS-CoV-2 samt procent påvist med SARS-CoV-2 blandt testede personer i Danmark, sæson 2023/24

Laboratoriepåvist SARS-CoV-2 samt procent påvist med SARS-CoV-2 blandt testede personer i Danmark, 2022-2024

Variantovervågning

Vi følger udvalgte SARS-CoV-2-virusvarianter, som formodes at give et alvorligere sygdomsforløb og/eller være mere smitsomme, og/eller har nedsat følsomhed for antistoffer. De 8 hyppigst observerede (sub)varianter ud fra helgenomsekventeringsdata følges på ugentlig basis og sammenholdes med de øvrige virologiske overvågningsdata med henblik på at give en kvalificeret vurdering af status på varianter den seneste uge.

Dominerende Pango-varianter i Danmark

Her kan du læse mere om de forskellige virusvarianter: covid-19-virusvarianter.

Spildevandsovervågning

Spildevandsresultaterne giver mulighed for at følge smitteniveauet nationalt og regionalt og vurdere om forekomsten af SARS-CoV-2 er i vækst eller ej.  Spildevandsovervågningen dækker ca. 47 % af befolkningen og prøverne bliver udtaget to gange ugentligt fra 29 prøvetagningssteder fordelt over hele landet, hvor man måler mængden af SARS-CoV-2-virus i spildevandet.

Den nationale koncentration af SARS-CoV-2, samlet for alle prøveudtagningssteder, kan ses i grafen nedenunder. Den nationale vækstrate, der viser den gennemsnitlige ugentlige vækst i koncentrationen over de seneste tre uger, er ligeledes illustreret i figuren. Niveauet af SARS-CoV-2 i spildevandet er markeret i de horisontale bånd, som spænder fra ‘Meget lavt niveau’ til ‘Meget højt niveau’.

Data fra spildevandsovervågningen opdateres ugentlig hele året.

Du kan finde ugentlige vurderinger af spildevandsresultaterne og flere detaljer om spildevandsovervågningen her.

 Vaccinationstilslutning

Fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 bliver udvalgte målgrupper tilbudt vaccination mod covid-19. Tabellen viser fordelingen af personer i de forskellige covid-19-målgrupper og andelen af vaccinerede indenfor hver målgruppe ved afslutningen af vaccinationssæsonen. Tallene vil derfor ikke længere blive opdateret her på siden.

  Covid-19-vaccination fordelt på målgrupper

Covid-19-vaccination

Historisk arkiv med covid-19-opgørelser

I perioden 12. marts 2020 til 25. oktober 2023 overvågede vi løbende forekomsten af covid-19 ved hjælp af en række epidemiologiske og virologiske data samt gennemførte detaljerede opgørelser, analyser og målinger. Derudover udgav vi ugentlige tendensrapporter for covid-19 og andre luftvejsinfektioner i perioden 28. oktober 2021 til 30. marts 2023. 

Du kan finde en del af dette materiale i vores historiske arkiv: Historiske covid-19-opgørelser.