Det Nationale Influenza Center for WHO

Det Nationale Influenza Center for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er Danmarks nationale referencelaboratorie for influenza. Centeret indsamler overvågningsdata til nationale og internationale myndigheder. Centeret varetager karakterisering af cirkulerende influenzavirus i Danmark, og deltager i forskningsprojekter i ind- og udland, samt rådgiver vedrørende influenzavirus og diagnostik heraf.

Indledning

Det Nationale Influenza Center (NIC) for WHO indgår i Infektionsberedskabet på SSI, og er organisatorisk en del af sektionen Virologisk Overvågning og Forskning, som er placeret i Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik. Centeret har ansvaret for overvågning af cirkulerende influenzavirus i Danmark, og indsamler desuden overvågningsdata til nationale og internationale myndigheder.

Formål

 • Overvågning af influenzavirus A og B fund i Danmark 
 • Karakterisering af influenzavirus med henblik på ændringer, som kan betyde ændret vaccineeffektivitet 
 • Karakterisering af influenzavirus med henblik på ændringer, som vides at give ændret patogenicitet 
 • Overvågning af resistens overfor anti-virale midler bl.a. Oseltamivir og Relenza
 • Påvisning af zoonotiske influenza A virus i mennesker bl.a. fugleinfluenza af typerne H5 og H7
 • Karakterisering af nye og hidtil ukendte influenzavirus, som er eller har potentiale for patogenicitet i mennesker
 • Karakterisering af andre luftvejsvirus med mulig human patogen betydning 

Overvågning af influenza i Danmark

Influenzaovervågningen er dels baseret på epidemiologiske og dels virologiske data (se desuden link til influenzaovervågning og influenzanyt). 

Virologiske data genereres ved karakterisering af virus fra flere kilder:

 • Sentinel overvågningens virologiske del, hvor praktiserende læger tager prøver fra et givent antal patienter med influenzalignende sygdom 
 • Influenza positive prøver indsendt fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger 
 • Influenza positive prøver indsendt til SSI's diagnostiske laboratorium 
 • Influenza positive prøver fra patienter med mistanke om zoonotisk transmission, ændret virus eller resistens overfor antivirale midler
 • Projekter, hvori influenzalaboratoriet deltager 

Undersøgelser

Influenzalaboratoriet råder over en lang række teknikker til karakterisering af influenzavirus. Generelt karakteriseres virus genotypisk og fænotypisk ved anvendelse af blandt andet molekylærbiologiske - og in vitro teknikker. 

De cirkulerende virus karakteriseres for ændringer i antigenicitet i forhold til den anvendte vaccinestamme for at afsløre mulige ændringer, som kan få betydning for vaccineeffektiviteten. Der fokuseres yderligere på ændringer i virusgenomerne ved anvendelse af fuldgenom sekventering, som har betydning for evolution herunder genetisk drift, patogenicitet, spredning og resistens overfor antivirale midler.

Referencefunktioner

 • Deltager som nationalt reference laboratorium i WHO’s kvalitetsprogram.
 • Rundsender præstationsprøver til klinisk mikrobiologiske afdelinger og andre, som måtte ønske dette. 
 • Råd og vejledning om influenzavirus og diagnostik heraf gives ved henvendelse.

Rapportering

Overvågningsdata bliver publiceret nationalt og internationalt i følgende medier:

Netværk

Danmark

Hospitalsafdelinger i Danmark primært klinisk mikrobiologiske - og infektionsmedicinske afdelinger, praktiserende læger, Sundhedsstyrelsen mv.

Internationalt

Verdenssundhedsorganisation (WHO)  

WHO Collaborating Center for Influenza

Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

Det Europæiske center for sygdomskontrol (ECDC)

Kvalitetsprogrammer

 • Rundsender præstations prøver til klinisk mikrobiologiske afdelinger, som måtte ønske dette.
Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Afsnitsleder, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil