Referencelaboratorium for svampe

Svampelaboratoriet på Statens Serum Institut fungerer dels som primærlaboratorium til diagnostik af svampe infektioner, dels som reference laboratorium for landets mikrobiologiske afdelinger. 

Indledning

Laboratoriet varetager den nationale overvågning af alvorlige dybe svampeinfektioner samt assisterer med undersøgelse, identifikation og resistensbestemmelse af svampe. Laboratoriet udfører ca. 11.000 diagnostiske analyser om året. Laboratoriet er EUCAST Udviklings laboratorium for Svampe og assisterer både nationalt og internationalt med resistensbestemmelse af svampe.

Undersøgelser

Rutineundersøgelser

 • Hurtig påvisning og identifikation af hudsvampeinfektion i hud, hår og negle ved PCR
 • Påvisning og identifikation af gær og skimmelsvampe i klinisk prøvemateriale
 • Resistensbestemmelse af gær og skimmelsvampe ved hjælp at EUCAST reference metode E.Def 7.3, E.Def 9.3 og E.Def 10.0
 • Resistensbestemmelse af hudsvampe ved mistanke om terbinafin eller anden resistens ved hjælp af EUCAST reference metode E.Def 11.1
 • Påvisning af antigen fra Aspergillus, Cryptococcus og Candida, samt antistoffer mod Candida, Aspergillus, Coccidioides og Histoplasma
 • Aspergillus PCR inklusiv påvisning af de to hyppigste azol resistensmutationer
 • Terapeutisk koncentrationsmåling af systemiske svampemidler inklusiv voriconazol, isavuconazole, itraconazol, posaconazol og flucytosin

Specialanalyser

 • PCR diagnostik i panfungal format (ITS og mikrobiom)
 • Arts-specifikke PCR diagnostik for Mucorales, Fusarium og Candida
 • Identifikation af svampeisolater ved hjælp af morfologi og ITS, TEF, beta-tubulin og calmodulin sekventering
 • Typning af Aspergillus i epidemiologisk sammenhæng
 • Påvisning af echinocandin resistensmutationer i Candida og Aspergillus
 • Påvisning af azol resistensmutationer i Aspergillus
 • Påvisning af terbinafin resistensmutationer i Trichophyton

Referencefunktioner

National overvågning af blodinfektioner med svampe og af azolresistens i Aspergillus.

Rådgivning

Afsnittet deltager aktivt med rådgivning i forbindelse med udredning og behandling af svampeinfektioner og har jævnligt akademikere udefra til oplæring i resistensbestemmelse.

Netværk

Danmark

Det danske fungæmi netværk, der indeholder alle danske klinisk mikrobiologiske afdelinger.

Afdelingens Overlæge er samtidigt professor på Klinisk mikrobiologiske afdeling på Rigshospitalet med et stærkt samarbejde med denne og de kliniske afdelinger på Rigshospitalet. Afsnittet har desuden et samarbejde med Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet. 

Internationalt

Laboratoriet er EUCAST Udviklings laboratorium for Svampe. Afsnittes fagchef er chairman for EUCAST AFST steering committee, grundlægger af og past-president for Nordic Society for Medical Mycology (NSMM), medlem af European Fungal Infection Study Group (EFISG) og en række andre mykologiske selskaber.

Maiken Cavling Arendrup

Kontakt

Maiken Cavling Arendrup, Prof., Overlæge, Fagchef, PhD., Dr. Med., FESCMID, Bakterier, parasitter og svampe / Svampeforskning
T. 32683223 @. maca@ssi.dk Se profil