National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet i det område spildevandet kommer fra, samt fordelingen af kendte SARS-CoV-2 varianter.

Opdateres hver onsdag kl. 14. 

National surveillance of SARS-CoV-2 in wastewater (På engelsk)

Figuren nedenfor viser koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet samlet for alle prøveudtagningssteder. Niveauet af koncentrationen i spildevandet og denne uges vækstrate er også angivet på figuren.

I uge 28 er koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet højere end ugen forinden.

Den nationale vækstrate, der viser den gennemsnitlige ugentlige vækst over de seneste tre uger, viser en stigning i koncentrationen af SARS-CoV-2 svarende til kategorien "meget kraftig stigning".

SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevandet, som er et udtryk for forekomsten af SARS-CoV-2 i befolkningen, er i denne uge fortsat på et middel niveau.Figuren der viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder samt antal nye indlæggelser på grund af SARS-CoV-2 virus i Danmark.

Yderligere resultater for hele landet, hver region og de enkelte prøveudtagningssteder findes i rapporten 'Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2', som kan downloades nedenfor.

Spildevandsdata inklusive data om SARS-CoV-2-varianter kan tilgås ved download af zip-filen samt ledsagende readme-filer nedenfor.

Download spildevandsresultater og - data

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 8. juli 2021 og frem

Data fra den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 3. januar 2022 og frem

Sådan foregår overvågning af spildevand

 

Læs en udførlig beskrivelse af spildevandsovervågningen (pdf)