Tuberkulose - årlige opgørelser

SSI's årlige opgørelser over tuberkulose

Opgørelse over bl.a. antal smittede, incidens, smitteland, regional og national forekomst:

Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2019-20

Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomst 2017