Overvågning af Clostridium difficile

Overvågning af Clostridium difficile er baseret på en flerstrenget struktur med de regionale klinisk mikrobiologiske afdelinger og Statens Serum Institut, som de vigtigste aktører.

Landets klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA’er) foretager primær diagnostik af C. difficile og udfører lokal og regional overvågning.

Statens Serum Institut (SSI) udfører national overvågning, dels baseret på HAIBA, Hospital-Acquired Infections database, og dels gennem modtagelse af C. difficile-isolater, eller positive prøver til typning.

Den typningsbaserede overvågning er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og fokuserer på prøver:

  1. fra patienter med svære manifestationer af C. difficile-associeret infektion
  2. fra mulige udbrud
  3. med fluorokinolon-resistens
  4. positive for det binære toksin.

Danmarkskort

Prøver med genetiske markører for C. difficile PCR-ribotype 027 (CD027) skal som hovedregel ikke indsendes, men data indberettes til SSI hver 14. dag. Disse udvælgelseskriterier blev fastlagt i 2009, udvidet og understreget i 2012. Som supplement til ovenstående indsendes fra KMA-Århus samtlige fæcesprøver positive for toksigene C. difficile til typebestemmelse på SSI.

Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i følgende brev:

Sundhedsstyrelsens brev af 15. marts 2012

Den typningsbaserede overvågning af C. difficile er derfor fokuseret på 2 områder:

  1. Specifik opgørelse af CD027 alene
  2. Typebestemmelser og opgørelser af øvrige CD-typer.