Risikovurderinger ifm. covid-19

Statens Serum Institut udarbejder både overordnede og specifikke risikovurderinger ifm. covid-19-epidemien.

Statens Serum Institut har i forbindelse med covid-19-pandemien løbende udarbejdet risikovurderinger for forskellige myndighedstiltag, udviklingen af SARS-CoV-2 heriblandt virusvarianter og minkudbrud samt notater i tilknytning af modelberegninger fra ekspertgruppen til udvikling af matematiske modeller ifm. covid-19.

Covid-19-epidemien i Danmark

Indsatsgruppen for covid-19-håndtering, som Statens Serum Institut er en del af, udarbejder hver uge en national og regional risikovurdering, der publiceres på denne side: Varslingssystem for restriktioner og anbefalinger på coronasmitte.dk. Risikovurderingen findes i afsnittet "Mere information".

SSI udgiver desuden en række generelle risikovurderinger for udviklingen af epidemien:

Risikovurdering for udviklingen i epidemien med covid-19, den 22. januar 2022 (pdf)

Risikovurdering for udviklingen i epidemien med covid-19, den 3. januar 2022 (pdf)

Status for udviklingen i Covid-19 epidemien i Danmark, 26. januar 2021 (pdf)

Risikovurdering af den nationale udvikling af covid-19 frem til jul 2020 af 5. december 2020 (pdf). Se også "Notat om effekten af nedlukning frem til jul" fra ekspertgruppen for matematisk modellering, der estimerer effekten på smitten med covid-19, ved en delvis regional nedlukning i perioden frem til jul.  

Overordnet risikovurdering for uge 32, 2020 (pdf)

Virusvarianter og -mutationer

Risikovurdering af omikron BA.5, BA.2.12.1 og BA.4

Opdateret risikovurdering af SARS-CoV-2 omikron subvariant BA.5, BA.2.12.1 og BA.4 fra 21. juni 2022 (pdf)

Risikovurdering af SARS-CoV-2 omikron subvarianterne BA.5, BA.2.12.1 og BA.4 den 9. juni 2022 (pdf)

Risikovurdering af omikron BA.2

Risikovurdering af omikron BA.2 den 28. januar 2022 (pdf)

Scenarier for smittetal og nyindlæggelser med omikronvarianten

Ekspertrapport den 17. december 2021 (pdf)

SARS-CoV-2, virusmutation B.1.1.529

Risikovurdering af B.1.1.529 (omikron), 13. december 2021 (pdf)

SARS-CoV-2, virusmutation B.1.1.529

Risikovurdering af B.1.1.529 (omikron), 26. november 2021 (pdf)

Kontaktopsporing af SARS-CoV-2-varianter

Opdateret fagligt notat vedr. kontaktopsporing af særlige SARS-CoV-2 varianter, 4. juli 2021 (pdf)

SARS-CoV-2, deltavariant B.1.617.2

Risikovurdering af B.1.617.2 - opdatering, 2. juli 2021 (pdf)

SARS-CoV-2, virusmutation E484K

Risikovurdering for virusmutationen E484K, 13. februar 2021 (pdf)

Vurdering af smitsomhed af nye varianter

Udbredelse af delta-varianten i Danmark, 30.juni 2021 (pdf)

Vurdering af smitsomhed af nye varianter, 21. januar 2021 (pdf)

SARS-CoV-2, virusvariant B.1.351

Sundhedsfaglig vurdering af den sydafrikanske variant af SARS-CoV-2, 15. januar 2021 (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af situationen med den sydafrikanske variant af covid-19, 5. januar 2021 (pdf)

SARS-CoV, virusvariant B.1.1.7

Notat om udvikling i smitte med cluster B.1.1.7 af SARS-COV-2, 9. januar 2021 (pdf)

Notat om reduktion af forsamlingsforbud fra 10 til 5 personer, 4. januar 2021 (pdf)

Opdaterede data på ny engelsk virusvariant SARS-COV-2 (cluster B.1.1.7), 2. januar 2021 (pdf)

Opdaterede data på ny engelsk virusvariant SARS-COV-2 (cluster B.1.1.7), 28. december 2020 (pdf)

Udvikling i smitte med engelsk virusvariant SARS-COV-2 (cluster B.1.1.7), 23. december 2020 (pdf)

Risikovurdering relateret til en ny engelsk SARS-CoV-2 variant, 20. december 2020 (pdf)

Minkudbrud

Opdateret vurdering af risikoen for den humane sundhed ved genoptaget minkhold fra 1. januar 2023 (pdf)

Bilag til "Opdateret vurdering af risikoen for den humane sundhed ved genoptaget minkhold fra 1. januar 2023" (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af risiko for den humane sundhed ved en evt. genoptagelse af minkhold efter 2021, 28. september 2021 (pdf) Powerpoints ifm. SSI's mundtlige orientering af Folketingets fødevareudvalg den 28. september 2021

Sundhedsfaglig vurdering af risiko for den humane sundhed ved en evt. genoptagelse af minkhold efter 2021, 14. juni 2021 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV-2 på minkfarme og blandt mennesker, den 20. januar 2021 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV-2 på minkfarme og blandt mennesker, den 11. december 2020 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV2 på minkfarme og blandt mennesker, den 4. december 2020 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV2 på minkfarme og blandt mennesker, 26. november 2020 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV2 på minkfarme og blandt mennesker, 18. november 2020 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV2 på minkfarme og blandt mennesker, 13. november 2020 (pdf)

Nyhed fra WHO om den særlige mink-associerede variant af SARS-CoV-2, som er fundet i Danmark: “SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark”, den 6. november 2020

Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl, 3. november 2020 (pdf)

Bilag 1 Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl, 3. november 2020 (pdf)

Dansk Veterinærkonsortiums besvarelse af virkemidler til at forebygge og reducere COVID-19 smittespredning imellem mennesker og mink, september 2020 (pdf)

Tidligere risikovurderinger

Genåbning af Danmark i 2021

Risikovurdering af covid-19 ifm. den fortsatte åbning og tiltagende dominans af deltavarianten den 13. juli 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 14. juni 2021

Faglig vurdering af udviklingen i covid-19 pandemien i forbindelse med genåbningsplan frem mod 9. juni 2021 (pdf)

Vurdering af effekten af udfasning af coronapas, 7. juni 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 21. maj 2021

Notat om indlæggelsesrisiko i vaccinationsmålgrupperne (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 21. maj (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af individuelle lempelser i forbindelse med genåbningsplan for 21. maj (pdf)

Faglig vurdering af sundhedsmæssigt forsvarlig udfasning af restriktioner d. 21. maj - Vurdering af samlet pakke af lempelser (pdf)

Genåbning pr. den 6. maj 2021

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj 2021 (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af individuelle lempelser i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj 2021 (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj - Vurdering af yderligere genåbningsscenarier (pdf)

Genåbning pr. den 21. april 2021

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for den 21. april 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 13. april 2021

Notat om mindre genåbning af indkøbscentre m.fl. (pdf)

Genåbning pr. den 6.  april 2021

Notat med en vurdering af den samlede effekt på smittespredning af scenarier som ekspertgruppen for matematisk modellering har regnet på samt yderligere lempelser i henhold til de kvalitative risikovurderinger (pdf)

Kvalitative vurderinger af lempelser (pdf)

Kvalitative vurderinger af lempelser opdateret med ekstra områder (pdf)