Referencefunktioner tuberkulose og mykobakterier

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier (TBMYK) fungerer som nationalt og internationalt reference- og speciallaboratorium for tuberkulose (TB) og atypiske mykobakterier (NTM), bl.a. for WHO og ECDC, hvor afdelingen servicerer Danmark, Grønland og Færøerne og andre lande ”ad hoc”.

TBMYK indgår i ECDC’s europæiske TB-referencelaboratorienetværk (ERLTB-Net), bl.a. som en del af ERLTB-Net’s styregruppe, og TBMYK deltager aktivt i European Society of Mycobacteriology’s aktiviteter, hvor den aktuelt er repræsenteret med posten som præsident for selskabet.

Overvågning og diagnostik af tuberkulose og atypiske mykobakterier

En vigtig referencefunktion er overvågning og diagnostik af TB og NTM, som du kan læse nærmere om her.

Undersøgelser

I Diagnostisk Håndbog finder du information om de TB/NTM-analyser, der udføres i TBMYK på Statens Serum Institut som led i referencefunktionerne. Gå via den alfabetiske liste eller brug søgefunktionen.

Eksempler på referencefunktioner 

Overvågning

 • Smittespredning nationalt og internationalt
 • Spredning af resistente stammer
 • Kontaminering af medicinsk udstyr
 • Ændringer i sygdomsmønstre
 • Ændringer i virulens

Teknisk ekspertise

 • Udvikling af bedre analysemetoder
 • Opdatering af guidelines
 • Tekniske besøg i fremmede laboratorier
 • Sikkerhedsspørgsmål
 • Tolkning af analysedata

Rådgivning

 • Nationale myndigheder (minister, sundhedsstyrelse, regioner, hospitaler m.fl.)
 • WHO
 • ECDC

Rapportering

 • Oversigter til EPI-NYT
 • Overvågningsdata til ECDC og WHO
 • Nationale- og internationale ”ad hoc” opgaver, fx sygdomsudbrud.

Netværk Danmark

 • Den nationale TB gruppe (”ekspertpanelet”)
 • Sundhedsstyrelsen
 • Regioner
 • Klinisk mikrobiologiske afdelinger
 • Behandlende afdelinger 

Netværk internationalt

 • WHO TB Supranational Reference Laboratory Network (WHO TB SRL)
 • ECDC TB European Reference Laboratory Network (ECDC ERLTB-NET)
 • The European Society of Mycobacteriology (ESM)
 • Nordisk NTM-netværk
 • Dansk-tysk NTM-samarbejde

Kvalitetsprogrammer

De fleste rutineundersøgelser er akkrediterede af DANAK og indgår i EQA-programmer.

Supplerende links

Tuberkuloselaboratoriet

Op til 75 år gamle frysetørrede mykobakterier i stor stammesamling. Kombineret med hundredvis af nye prøver hvert år samt omfattende registre over gamle og nye sygdomstilfælde. Det er grundlaget for den forskning, diagnostik og overvågning af tuberkulose og mykobakterier, der foregår i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil