Referencefunktioner tuberkulose og mykobakterier

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier er nationalt referencelaboratorium for tuberkulose og mykobakterier (TB-NRL) og internationalt referencelaboratorium for tuberkulose for WHO, såkaldt ”WHO TB Supranational Reference Laboratory”.

Indledning

Som nationalt referencelaboratorium er afdelingen ansvarlig for den laboratoriebaserede overvågning af tuberkulose og mykobakterier i Danmark. Som internationalt referencelaboratorium betjenes Grønland, Island og Færøerne i tuberkuloserelaterede problemstillinger. 

Herudover indgår laboratoriet aktivt i ECDC's europæiske referencelaboratorienetværk (ERLTBnet), og laboratoriet er også repræsenteret med et medlem i ECDC's styregruppe “TB Disease Programme Coordination Committee” og med en vicepræsident post i “The European Society of Mycobacteriology's” (ESM's) styregruppe.

Undersøgelser

Alle afdelingens mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske undersøgelser indgår i referencefunktionen, herunder (på engelsk / internationalt):

 • Ziehl-Neelsen & LED auramine-rhodamine microscopy
 • BD MGIT™ TBc Ident. test
 • Hain GenoType MTBC / CM AS / MTBDRplus / MTBDRsl
 • Hain FluoroType MTB
 • Cepheid GeneXpert IV
 • BD MGIT™ 960/320, cult. + DST 1st 2nd
 • TREK® susceptibility test.
 • Culturing special media / conditions
 • 16s, 18s & ITS-sequencing
 • MIRU-VNTR typing
 • Whole genome sequencing, Miseq/NextSeq
 • Serum concentrations anti-tuberculosis
 • QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Test

Referencefunktioner

For tuberkulose og mykobakterier:

Overvågning

 • Smittespredning nationalt og internationalt
 • Spredning af resistente stammer
 • Kontaminering af medicinsk udstyr
 • Ændringer i sygdomsmønstre
 • Ændringer i virulens

Teknisk ekspertise

 • Udvikling af bedre analysemetoder
 • Opdatering af guidelines
 • Tekniske besøg i fremmede laboratorier
 • Sikkerhedsspørgsmål
 • Tolkning af analysedata

Rådgivning

 • Nationale myndigheder (minister, sundhedsstyrelse, regioner, hospitaler m.fl.)
 • WHO
 • ECDC

Rapportering

 • Oversigter til EPI-NYT
 • Overvågningsdata til ECDC og WHO
 • Nationale- og internationale ”ad hoc” opgaver, f.eks. sygdomsudbrud.

Netværk

Danmark

 • Den nationale TB gruppe (”ekspertpanelet”)
 • Sundhedsstyrelsen
 • Regioner
 • Klinisk mikrobiologiske afdelinger
 • Behandlende afdelinger 

Internationalt

 • WHO TB Supranational Reference Laboratory Network
 • ECDC TB European Reference Laboratory Network
 • ECDC TB Disease Programme Coordination Committee
 • The European Society of Mycobacteriology (ESM)
 • TB Net

Kvalitetsprogrammer

Laboratoriet indgår i mange EQA programmer og medvirker til udvikling af nye kvalitetsstandarder.

Links

Tuberkuloselaboratoriet

Op til 75 år gamle frysetørrede mykobakterier i stor stammesamling. Kombineret med hundredvis af nye prøver hvert år samt omfattende registre over gamle og nye sygdomstilfælde. Det er grundlaget for den forskning, diagnostik og overvågning af tuberkulose og mykobakterier, der foregår i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil