Meningokoksygdom - årlige opgørelser

SSI's årlige opgørelser over meningokoksygdom

Opgørelse over bl.a. antal tilfælde, aldersfordeling og fordeling på serogrupper:

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2023

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2020

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2019

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Meningokoksygdom - opgørelse over sygdomsforekomst 2017