Overvågning af vaccinationer

For at vaccinationsprogrammerne skal nå deres mål, er det vigtigt, at der er tilstrækkelig tilslutning.

I dag beregnes deltagelse i børnevaccinationsprogrammet ud fra data fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Opgørelser over vaccinationstilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram kan findes i EPI-NYT og på Overvågning i tal, grafer og kort.

Statens Serum Institut er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af oplysninger om de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger.

Ud fra dette register overvåges og vurderes vaccinationstilslutning og –effekt.

Målet er endvidere at undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination.

DDV kan også anvendes af landets læger og borgere med henblik på at få overblik over vaccinationsstatus.

Det lovmæssige grundlag fremgår af Sundhedsloven, kapitel 42 §157a  (LBK nr. 903 af 26. august 2019).

Overvågning af bivirkninger som følge af vaccinationer foretages af Lægemiddelstyrelsen.