Influenza - årlige opgørelser og risikovurderinger

Hvert år overvåger Statens Serum Institut (SSI) forekomsten af influenza i Danmark. Derudover publicerer vi også risikovurderinger mht. influenza.

Influenza - årlige opgørelser over sygdomsforekomst m.m.


Risikovurderinger for influenza:

Risikovurdering for sæson 2022/2023

SSI's årlige opgørelser over bl.a. antal smittede, typerne af virus, antal indlagte, dødelighed og vaccinens effekt:

Influenzasæsonen 2021/22

Influenzasæsonen 2020/21

Influenzasæsonen 2019/20

Influenzasæsonen 2018/19

Influenzasæsonen 2017/18