Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 20, opdateret den 22. maj 2019

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 20 meget lav.

I alt rapporterede 48 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,1 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 20 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 21 rapporterede 822 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 0,9 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 5 foregående sæsoner, samt grænseværdi 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 20 blev der ifølge MiBa undersøgt 473 patienter for influenza A og B, og 15 patienter fik påvist influenza A og 6 patienter fik påvist influenza B. 

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Der er siden uge 40 modtaget 776 sentinelprøver på SSI, hvoraf 245 har været positive for influenza A(H1N1pdm09) og 121 prøver har været positiv for influenza A (H3N2).

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A (H1N1pdm09) i 1.895 prøver, influenza A (H3N2) i 1.258 prøver, influenza B af Victoria-linjen i tre prøve og influenza B af Yamagata-linjen i fem prøver. Influenza A (H1N1pdm09) har domineret det meste af sæsonen, men i den sidste del af sæsonen har H3N2 udgjort hovedparten af de subtypede prøver.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Grundet omlægninger i datastrukturen i Landspatientregisteret (LPR) modtages der fra uge 6, 2019 ikke data fra LPR og vi vil derfor i en periode ikke opdatere overvågningsdata omhandlende indlæggelser med influenza.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital, i alt fra uge 40 

 

Risikofaktorer blandt patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner            

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza