Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Lav influenzaaktivitet

Siden overvågningen af influenza begyndte i uge 40 har influenzaaktiviteten i Danmark været lav, og der er kun blevet påvist sporadiske tilfælde af influenza, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året.

Data fra uge 49, opdateret den 12. december 2018

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 49 meget lav.

I alt rapporterede 99 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,5 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 49 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 50 rapporterede 877 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,6 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 5 foregående sæsoner, samt grænseværdi

 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 49 blev der ifølge MiBa undersøgt 1.019 patienter for influenza A og B, og 74 patienter fik påvist influenza A, og 4 patienter fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Der er siden uge 40 modtaget 86 sentinelprøver på SSI, hvoraf otte har været positive for influenza A(H1N1pdm09) og en prøve har været positiv for influenza A (H3N2).

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A (H1N1pdm09) i 54 prøver, influenza A (H3N2) i 12 prøver og influenza B af Victoria-linjen i en prøve.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital, i alt fra uge 40 

 

Risikofaktorer blandt patienter med påvist influenza indlagt på hospital 

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden i Danmark er på et normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza