Influenza - ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 2, opdateret den 15. januar 2020.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 2 meget lav.

I alt rapporterede 104 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,5 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 2 var på 0,2 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 3 rapporterede 870 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,3 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 6 foregående sæsoner, samt grænseværdi 

 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 2 blev der ifølge MiBa undersøgt 2.286 patienter for influenza A og B, og 236 patienter fik påvist influenza A og 21 patienter fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Der er siden uge 40 modtaget 121 sentinelprøver på SSI, hvoraf 11 har været positiv for influenza A virus subtype H1N1pdm09, 3 prøver positive for subtype H3N2 og 2 prøve positiv for influenza B-virus Victorialinjen.

Der er blandt diagnostiske prøver og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A virus subtype H1N1pdm09 i 306 prøver, subtype H3N2 i 243 prøver, influenza B-virus Victorialinjen i 20 prøver og B Yamagata i én prøve.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI 

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital

  
Patienter med påvist influenza indlagt på hospital, i alt fra uge 40 

 

Risikofaktorer blandt patienter med påvist influenza indlagt på hospital 

 

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

 

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

 

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza