Influenza - ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 46, opdateret den 18. november 2020.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Obs. De viste niveauer for graden af influenzaaktivitet (patienter med influenzalignende symptomer) skal fortolkes med stor forsigtighed på grund af samtidig forekomst af COVID-19, som ikke umiddelbart kan skelnes fra influenza i sentinelovervågningen.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer (ILS) uge 1 - 40, 2020

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 46 var på 0,03 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 47 rapporterede 7.883 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,7 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i sæson 2014/15 til 2018/19, samt grænseværdi

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 46 blev der ifølge MiBa undersøgt 413 patienter for influenza A og B, og ingen patienter fik påvist influenza. Siden uge 40 er der i alt undersøgt 2.496 patienter for influenza A- og B-virus, heraf har 1 patient fået påvist influenza A-virus og 1 patient influenza B-virus.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

På SSI blev der kun testet en enkelt patient for luftvejsvirus i uge 43, og ingen virus fundet.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

 

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza