Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 48, opdateret den 4. december 2019

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 48 meget lav.

I alt rapporterede 107 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,3 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 48 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 49 rapporterede 781 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 2,1 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 6 foregående sæsoner, samt grænseværdi 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 48 blev der ifølge MiBa undersøgt 1.462 patienter for influenza A og B, og 59 patienter fik påvist influenza A og 9 patienter fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 

Der er siden uge 40 modtaget 69 sentinelprøver på SSI, hvoraf 2 har været positive for influenza A-virus subtype H1N1pdm09 og 1 prøve positiv for influenza B-virus Victoria-linjen.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A-virus subtype H1N1pdm09 i 61 prøver, subtype H3N2 i 23 prøver, influenza B-virus Victoria-linjen i 6 prøver og B Yamagata i 1 prøve.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI 

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

 Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner 

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza