Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 44, opdateret den 6. november 2019

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 44 meget lav.

I alt rapporterede 69 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,1 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 44 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 45 rapporterede 823 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 0,7 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 6 foregående sæsoner, samt grænseværdi 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 44 blev der ifølge MiBa undersøgt 819 patienter for influenza A og B, og 12 patienter fik påvist influenza A og 1 patient fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Der er siden uge 40 modtaget 33 sentinelprøver på SSI, hvoraf en har været positive for influenza A-virus subtype H1N1pdm09.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A-virus subtype H1N1pdm09 i seks prøver, subtype H3N2 i seks prøver, influenza B-virus Victoria-linjen i en prøve og B Yamagata i en prøve.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI 

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Overvågning af andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza