Influenza - ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Daglige tal kan findes på influenzadashboardet. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Daglige influenzatal

SSI overvåger dagligt tilfælde med influenza A og B. Disse opgørelser er at finde på influenzadashboardet, som opdateres hver onsdag kl. 14.

På dashboardet er det muligt at finde influenzaopgørelser over testede personer, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald samt vaccination.

Du finder influenzadashboardet her.

Sentinel-konsultationsprocenten og analyse af podningsprøver i sæson 2022/23 opdateres hver onsdag. De øvrige overvågningssystemer er kun aktive fra uge 40 til uge 20.

Sentinelovervågning - praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Obs. Vær opmærksom på, at overlap i symptombilledet mellem influenza og andre luftvejsinfektioner, fx covid-19, har medført, at der ses et generelt højere niveau i ILS-konsultationsprocenten siden covid-19-pandemiens begyndelse. Stigninger på kurven kan således delvist være forårsaget af andre luftvejsinfektioner end influenza.

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 37 lav. I alt rapporterede 123 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) af de samlede konsultationer var på 1,2 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Sentinelovervågning - analyse af podningsprøver

Sentinelovervågningen indgår som en vigtig del af den danske og internationale standardiserede overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner herunder covid-19 og RS-virus. Et fast antal praktiserende læger geografisk fordelt over hele landet indgår i sentinelovervågningen. Sentinellægerne indrapporterer ugentligt, hvor mange patienter med influenzalignende symptomer de ser i deres praksis, samt hvor mange konsultationer de har haft i alt i deres praksis. Derudover udtager de ugentligt podninger fra patienter med influenzalignende sygdom. Podningerne analyseres på Statens Serum Institut for en lang række forskellige luftvejsvirus. Resultaterne fra sentinelovervågningen anvendes til at vurdere forekomsten af luftvejsinfektioner i befolkningen, samt hvilke luftvejsvirus der er årsag hertil.

Resultater fra sentinelovervågningen kan ses herunder. 

Influenzavaccination fordelt på målgrupper

 

Fordelingen af luftvejsvirus pr. region, i denne sæson

 

Fordelingen af luftvejsvirus, siden uge 40

Vagtlægeovervågningen

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 20 var på 0,02 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 20 rapporterede 4.239 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,9 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i sæson 2014/15 til 2018/19, samt grænseværdi

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 20 blev der ifølge MiBa undersøgt 3.445 patienter for influenza, 31 patienter fik påvist influenza A og 10 patienter fik påvist influenza B*.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

*Der gøres opmærksom på, at data-træk fra MiBa ignorerer de børn, der er testet positiv for influenza op til 14 dage efter vaccination med levende virus.

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Der er, blandt diagnostiske prøver og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40, påvist influenza A-virus i 2.188 prøver og Influenza B-virus i 2.155 prøver ud af 9.097 testede prøver.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

Influenzavaccination fordelt på målgrupper

Sentinelprøver fordelt på virus, siden uge 40, 2022

Overvågning af dødelighed

Influenza internationalt

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza