Influenza - ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 1, opdateret den 13. januar 2021.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Obs. De viste niveauer for graden af influenzaaktivitet (patienter med influenzalignende symptomer) skal fortolkes med stor forsigtighed på grund af samtidig forekomst af covid-19, som ikke umiddelbart kan skelnes fra influenza i sentinelovervågningen.

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 1 meget lav. I alt rapporterede 79 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom (ILS) af de samlede konsultationer var på 0,4 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer (ILS) uge 1 - 40, 2020

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 1 var på 0,02%.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 2 rapporterede 7.627 borgere til Influmeter. Andelen af deltagere der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,1%.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i sæson 2014/15 til 2018/19, samt grænseværdi

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 1 blev der ifølge MiBa undersøgt 2.320 patienter for influenza A og B, og 3 patient fik påvist influenza A og 4 patient fik påvist influenza B. Siden uge 40 er der i alt undersøgt 15.271 patienter for influenza A- og B-virus, heraf har 7 patient fået påvist influenza A-virus og 14 patient influenza B-virus.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Der er blandt 41 diagnostiske prøver og overvågningsprøver modtaget på SSI, siden uge 40, endnu ikke påvist influenza.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

 

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Overvågning af dødelighed

Der har over de seneste uger været en forhøjet dødelighed, specielt for personer på 65 år eller ældre.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza