Influenza - ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 14, opdateret den 8. april 2020.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 12 middel.

I alt rapporterede 73 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 1,8 %.

Tallene for sentinelovervågningen fra uge 13 og 14 er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 14 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 14 rapporterede 11.093 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 0,1 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 6 foregående sæsoner, samt grænseværdi

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 14 blev der ifølge MiBa undersøgt 4.443 patienter for influenza A og B, og 18 patienter fik påvist influenza A og 7 patienter fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Der er siden uge 40 modtaget 745 sentinelprøver (heraf 240 sentinelprøver i uge 13 registreret med ILS-symptomer fra COVID-19-sentinel) på SSI, hvoraf 58 har været positiv for influenza A-virus subtype H1N1pdm09, 81 prøver positive for subtype H3N2 og 22 prøve positiv for influenza B-virus Victorialinjen.

Der er blandt diagnostiske prøver og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A-virus subtype H1N1pdm09 i 938 prøver, subtype H3N2 i 1.561 prøver, influenza B-virus Victorialinjen i 163 prøver og B Yamagata i 2 prøver.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital, i alt fra uge 40

Risikofaktorer blandt patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza