Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 14, opdateret den 10. april 2019

På grund af påskeferie opgøres influenzatallene ikke i uge 16.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 14 meget lav.

I alt rapporterede 114 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,2 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 14 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 15 rapporterede 813 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 1,4 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 5 foregående sæsoner, samt grænseværdi

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 14 blev der ifølge MiBa undersøgt 1.489 patienter for influenza A og B, og 144 patienter fik påvist influenza A og 4 patienter fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Der er siden uge 40 modtaget 771 sentinelprøver på SSI, hvoraf 245 har været positive for influenza A(H1N1pdm09) og 120 prøver har været positiv for influenza A (H3N2).

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A (H1N1pdm09) i 1.878 prøver, influenza A (H3N2) i 1.116 prøver, influenza B af Victoria-linjen i en prøve og influenza B af Yamagata-linjen i en prøve. Influenza A (H1N1pdm09) har domineret det meste af sæsonen, men de seneste uger har H3N2 udgjort den største andel af subtypede prøver.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Grundet omlægninger i datastrukturen i Landspatientregisteret (LPR) modtages der fra uge 6, 2019 ikke data fra LPR og vi vil derfor i en periode ikke opdatere overvågningsdata omhandlende indlæggelser med influenza.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital, i alt fra uge 40

 

Risikofaktorer blandt patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner 

Overvågning af dødelighed

Der har været en øget dødelighed blandt ældre i februar. Dødeligheden er nu tilbage på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza