Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 6, opdateret den 13. februar 2019

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 6 middel.

I alt rapporterede 120 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 1,8 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 6 var på 1,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

 

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 7 rapporterede 860 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 4,1 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 5 foregående sæsoner, samt grænseværdi 

 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 6 blev der ifølge MiBa undersøgt 4.891 patienter for influenza A og B, og 1.812 patienter fik påvist influenza A og 2 patient fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Der er siden uge 40 modtaget 554 sentinelprøver på SSI, hvoraf 189 har været positive for influenza A(H1N1pdm09) og 61 prøver har været positiv for influenza A (H3N2).

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A (H1N1pdm09) i 1.136 prøver, influenza A (H3N2) i 308 prøver, influenza B af Victoria-linjen i en prøve og influenza B af Yamagata-linjen i en prøve.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI 

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital

Grundet omlægninger i datastrukturen i Landspatientregisteret (LPR) vil vi fra uge 6, 2019 ikke modtage data fra LPR og vil derfor i en periode ikke opdatere overvågningsdata omhandlende indlæggelser med influenza.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital, i alt fra uge 40

 

Risikofaktorer blandt patienter med påvist influenza indlagt på hospital

 

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger

 

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden i Danmark er på et normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza