Influenza - ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 42, opdateret den 21. oktober 2020.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Obs. De viste niveauer for graden af influenzaaktivitet (patienter med influenzalignende symptomer) skal fortolkes med stor forsigtighed på grund af samtidig forekomst af COVID-19, som ikke umiddelbart kan skelnes fra influenza i sentinelovervågningen.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer (ILS) uge 1 - 40, 2020

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 42 var på 0,05 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 42 blev der ifølge MiBa undersøgt 309 patienter for influenza A og B, og 1 patient fik påvist influenza B-virus, og ingen patienter fik påvist influenza A-virus. Siden uge 40 er der i alt undersøgt 885 patienter for influenza A- og B-virus, heraf har 1 patient fået påvist influenza A-virus og 1 patient influenza B-virus.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza fordelt på regioner

 

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza