Influenza, ugens opgørelse

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 40, opdateret den 9. oktober 2019

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 20 meget lav.

I alt rapporterede 77 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,2 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 40 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 40 blev der ifølge MiBa undersøgt 580 patienter for influenza A og B, og 11 patienter fik påvist influenza A og ingen patienter fik påvist influenza B.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner              

Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger   

 Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner            

Overvågning af andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Dødeligheden er på normalt niveau.

Overvågning af dødelighed i Danmark

 

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza