Overvågning og diagnostik af tuberkulose og atypiske mykobakterier

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier (TBMYK) har gode forudsætninger for at overvåge og diagnosticere tuberkulose (TB) og tuberkuloselignende bakterier, de såkaldte non-tuberkuløse mykobakterier (NTM). Vi har diagnosticeret mykobakterier siden 1910, først vha. mikroskopi, siden hen dyrkningen og PCR. I dag baserer diagnostik og overvågning sig i stigende grad på molekylærbiologiske metoder, og der anvendes mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske metoder.

De laboratoriebaserede data kan kombineres med omfattende registerdata, da Danmark er et af de lande i verden, som har den ældste og mest komplette TB-registrering.

Der findes statistik over TB-mortalitet i danske byer helt tilbage fra 1876. I retsakt af 1897 blev danske læger pålagt at anmelde "svindsot", og i lov af 14. april 1905 blev TB i lunger og strubehoved anmeldelsespligtig.

Siden 1921 har TB-data været samlet i et landsomfattende register. Endelig, i 1951, blev der indført anmeldelsespligt for alle former for TB. TBMYK råder i dag over en omfattende databank og en stammekollektion, som strækker sig helt tilbage til 1940'erne.

Overvågningen fokuserer især på forekomsten og fordelingen af TB og NTM nationalt og internationalt. Ved hjælp af forskellige DNA-baserede teknikker karakteriserer vi bakteriernes arvemasse, og herefter kortlægger vi bakterietyper, resistens og smittespredningsmønstre, herunder genetiske- og miljømæssige risikofaktorer.

Hermed kan vi se, hvordan forskellige faktorer påvirker sundheden, og vi kan bruge denne viden til at forbedre forebyggelse og behandling. Det er afdelingens ambition at præsentere komplekse - ofte genetiske - data på en sådan måde, at data bidrager til øget national- og international sundhed.

Vi har overvåget og diagnosticeret TB i mere end 100 år, og vi er aktuelt ca. 7 akademikere, 2 tilknyttede videnskabelige medarbejdere, 17 laboranter/bioanalytikere og 3 teknisk personale. De seneste 25 år har vi ”produceret” mange disputatser, ph.d.er (ca. 1 årligt), specialerapporter og videnskabelige artikler (10-20 årligt).

Vi fungerer som nationalt- og internationalt reference- og speciallaboratorium for TB og NTM for WHO og ECDC og servicerer Danmark, Grønland og Færøerne samt andre lande ”ad hoc”. Arbejdet foregår i et særligt fareklasse 3 sikkerhedslaboratorie, hvor vi håndterer godt 40.000 prøver årligt. De fleste rutineundersøgelser er akkrediterede af DANAK.

Undersøgelser

I Diagnostisk Håndbog finder du information om de TB/NTM-analyser, der udføres i TBMYK på Statens Serum Institut. Gå via den alfabetiske liste eller brug søgefunktionen.

Hasteprøver

En hasteprøve er typisk en prøve, der sendes efter forudgående telefonisk aftale med TBMYK til Statens Serum Institut (SSI) med taxa eller bud for derefter at blive analyseret hurtigst muligt. SSI giver telefonsvar på en hasteprøve. Læs nærmere her

Referencefunktioner

Se Referencelaboratorium for tuberkulose og mykobakterier for flere informationer om fx rapportering, netværk og kvalitetsprogrammer.

Link

Forskning i tuberkulose og mykobakterier

Afdelingen Tuberkulose & Mykobakterier