Diagnostik af tuberkulose og atypiske mykobakterier

Afdelingen er nationalt- og internationalt reference- og speciallaboratorium for tuberkulose (TB) og mykobakterier. Vi servicerer Danmark, Grønland og Færøerne samt andre lande ”ad hoc”. Vi arbejder i et særligt fareklasse 3 sikkerhedslaboratorie, hvor vi håndterer ca. 35.000 prøver årligt vha. mikrobiologiske, molekylærbiologiske, immunologiske og farmakologiske metoder. De fleste rutineundersøgelser er akkrediterede af DANAK efter ISO 17025

Indledning

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier varetager diagnostikken af mykobakterier i Danmark. Alle diagnostiske prøver fra mistænkte patienter i Danmark sendes til afdelingen, hvor der udføres standardundersøgelse (R-144) samt evt. supplerende undersøgelser. Hvis der undtagelsesvis udføres lokal mikroskopi og/eller PCR, så skal den pågældende prøve altid deles og materiale sendes til SSI, og hvis der ikke er materiale nok til at dele prøven, så skal alt materialet sendes til SSI for at sikre, at der udføres standardundersøgelse på alle prøver. 

Standardundersøgelsen sikrer en hurtig og korrekt diagnostik af tuberkulose og atypiske mykobakterier inklusive hurtig påvisning af isoniazid-, multi- og ekstremresistens, hvilket potentielt betyder færre komplikationer for den enkelte TB-patient og mindre smittespredning, inklusive spredning af resistente stammer, til gavn for samfundet.

Undersøgelser

Alle benytter sig af forskellige mikrobiologiske, molekylærbiologiske, immunologiske og farmakologiske undersøgelser, eksempelvis (på engelsk / internationalt): 

 • Ziehl-Neelsen & LED auramine-rhodamine microscopy
 • BD MGIT™ TBc Ident. test
 • Hain GenoType MTBC / CM AS / MTBDRplus / MTBDRsl
 • Hain FluoroType MTB
 • Cepheid GeneXpert IV
 • BD MGIT™ 960/320, cult. + DST 1st 2nd
 • TREK® susceptibility test.
 • Culturing special media / conditions
 • 16s, 18s & ITS-sequencing
 • MIRU-VNTR typing
 • Whole genome sequencing, Miseq/NextSeq
 • Serum concentrations anti-tuberculosis
 • QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Test

Analyser

 • Amikacin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1035)
 • Azitromycin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1016)
 • Bedaqulin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1037)
 • Ciprofloxacin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1018)
 • Clarithromycin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1019)
 • Ertapenem (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1038)
 • Ethambutol (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1014)
 • Interferon gamma-frigørelse (TB-relateret) (Mycobacterium tuberculosis) (R-nr. 178)
 • Isoniazid (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1012)
 • Levofloxacin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1023)
 • Linezolid (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1024)
 • Meropenem (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1036)
 • Moxifloxacin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1025)
 • Mycobacterium arter (hastemikroskopi og standardundersøgelse) (R-nr. 146)
 • Mycobacterium tuberculosis complex (DNA) (genotyping) (R-nr. 128)
 • Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA (PCR) ekstraundersøgelse & standardundersøgelse (R-nr. 145)
 • Mykobakterier standardundersøgelse (mikroskopi, én PCR, dyrkning, evt. identifikation, evt. resistensbestemmelse) (R-nr. 144)
 • Pyrazinamid (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1015)
 • Rifampicin (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1013)
 • Sulfa-trim (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1039)

Referencefunktioner

Se Referencelaboratorium for tuberkulose og mykobakterier for flere informationer om fx rapportering, netværk og kvalitetsprogrammer.

Link

Forskning i tuberkulose og mykobakterier

Afdelingen Tuberkulose & Mykobakterier