Kighoste - overvågning

Vi overvåger forekomsten af kighoste løbende ved hjælp af data fra laboratorieanalyser. Siden bliver opdateret ugentligt.

Situationen lige nu (til og med uge 47, 2023):
Forekomsten af kighoste har været stigende siden forsommeren, og i begyndelsen af september vurderede SSI, at der er tale om en epidemi ( EPI-NYT 36/2023). De seneste epidemier i Danmark fandt sted i 2019-20 og i 2016-17.
Der er lige nu en stærkt forhøjet forekomst af kighoste, og der er endnu ikke tegn på, at epidemien er ved at aftage. Det samlede antal for oktober måned var på 1.131 tilfælde, og for november måned er der indtil nu påvist 1.262 tilfælde. For uge 47 alene er der påvist mindst 373 tilfælde.

Forekomsten af laboratorieverificeret kighoste bliver overvåget ved hjælp af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Her indgår alle analyser udført på landets mikrobiologiske afdelinger. Der bliver anvendt data for alle laboratorieanalyser for kighoste, både dyrkning, serologi, enkeltstående PCR samt multiplex-PCR-paneler.

Overvågningsdata for laboratorieverificeret kighoste per måned kan desuden ses her:

Kighoste, Laboratorieanmeldelsespligtige sygdomme - Overvågning i tal, grafer og kort (ssi.dk)

Her kan du læse mere om sygdommen kighoste.

Nedenfor viser vi data for påvist kighoste i Danmark for personer med dansk cpr-nummer. Data for den seneste uge bliver ikke vist, da disse data ikke er komplette og derfor kan give et misvisende billede.

Figur 1. Antal laboratorieverificerede tilfælde af kighoste per uge

Figur 2. Alder for laboratorieverificerede tilfælde af kighoste

Figur 3. Antal laboratorieverificerede tilfælde af kighoste per måned siden 2010