Referencelaboratorium for poliovirus

Laboratoriet er det Nationale WHO Referencelaboratorium for poliovirus. Centeret indsamler overvågningsdata til nationale og internationale myndigheder. Centeret koordinerer typning og deltager i forskningsprojekter i ind- og udland, samt rådgiver vedrørende detektion og typning.

Indledning

Det Nationale WHO Polioviruslaboratorium på Statens Serum Institut er etableret for at varetage Danmarks del af WHO’s arbejde med at udrydde polio på verdensplan. De tre typer af poliovirus tilhører familien af enterovirus, og laboratoriet overvåger derfor enterovirusinfektioner i Danmark. Mennesker kan inficeres af 280 enterovirus typer fordelt i syv grupper; EV-A, EV-B, EV-C, EV-D, rhinovirus A, rhinovirus B, og rhinovirus C. Enterovirusovervågningen i Danmark fokuserer især på 116 virus typer fordelt i fire grupper, EV-A til EV-D, hvor poliovirus 1-3 genfindes i gruppe EV-C.

Enterovirusovervågningen er baseret på epidemiologiske, kliniske og virologiske data. 

Undersøgelser

Den epidemiologiske og kliniske overvågning baseres på informationer sendt tilbage til SSI fra de behandlende læger ved at udfylde spørgeskemaer der bliver udsendt fra laboratoriet.
Den virologiske enterovirusovervågning baseres på karakterisering af enterovirus påvist i patientprøver i landets mikrobiologiske laboratorier.

Konfirmatorisk test for enterovirus RNA: Alle prøver bliver undersøgt ved en real-time RT-PCR for at konfirmere enterovirus RNA i prøvematerialet. 

Genotypning af enterovirus: PCR og sekventering, efterfulgt af bioinformatiske undersøgelser for at typebestemme virus. Laboratoriet udfører herudover genotypning af rhinovirus.

Dyrkning af enterovirus: Alle fæces prøver, samt udvalgte andre prøvematerialer, bliver dyrket i cellekultur. Dette med formål at udelukke at poliovirus er til stede i prøven ved brug af poliovirus specifikke celler, samt opformering af virus for udvidet analyse af dens RNA.

Undersøgelserne giver svar på, hvilken af de 116 typer enterovirus en indsendt virusstamme tilhører.

Udover rutineundersøgelse for de 116 enterovirus typer, foretager laboratoriet karakterisering af rhinovirus påvist i patientprøver.

Referencefunktioner

Teknisk ekspertise

Udover de metoder der bruges rutinemæssigt, råder laboratoriet over en række teknikker til uddybet karakterisering af enterovirus, både indenfor klassiske cellekulturbaserede metoder, såsom infektivitetstest og neutralisationstest, og avancerede molekylærbiologiske metoder for sekventering og fuldgenom analyser.

Rådgivning

Afsnittet deltager gerne aktivt med rådgivning i forbindelse med udredning af enterovirus infektioner.

Rapportering

Udbrud og detektion af enterovirustyper af særlig interesse meldes ud til relevante lægegrupper og kan herudover rapporteres i EPI-NYT.

Laboratoriet rapporterer hver uge til WHO om det antal prøver der er blevet undersøgt, samt laver en årlig rapportering af ressourcer, personale, kvalitetssikring og udførte undersøgelser. Denne årlige rapportering laves i samarbejde med Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI.

Netværk

Danmark

Hospitalsafdelinger i Danmark primært klinisk mikrobiologiske - og infektionsmedicinske afdelinger, og praktiserende læger.

Internationalt

WHO National Reference Laboratory for Poliovirus

National Microbiology Focal Point for ECDC: Sofie Midgley er alternativ kontaktpunkt for samarbejdet med ECDC

Sofie Midgley er medlem af styregruppen for ENPEN – European Non-Polio Enterovirus Network.

Kvalitetsprogrammer

Laboratoriet er akkrediteret af WHO på baggrund af årlig deltagelse i internationale præstationsprøvninger for detektion og karakterisering af poliovirus samt årlig rapportering af laboratoriets ressourcer, personale, anden kvalitetssikring og udførte undersøgelser.

Sofie Elisabeth Midgley

Kontakt

Sofie Elisabeth Midgley, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Overvågning og Forskning
T. 32683407 @. soi@ssi.dk Se profil