Overvågning af befolkningens dødelighed

Sygdomsovervågning udgør et vigtigt fundament for målrettet forebyggelse. Som supplement kan overvågning af den generelle dødelighed i befolkningen bidrage til overvågningen af smitsomme sygdomme. Statens Serum Institut anvender data om indberettede dødsfald som en del af overvågningen af smitsomme sygdomme.

På baggrund af oplysninger fra det centrale personregister følges befolkningens dødelighed løbende.
Denne overvågning bidrager til at måle effekten på folkesundheden af sygdomsudbrud som følge af bl.a. influenza.

Overvågningen kan have betydning for at bestemme konsekvensen af andre hændelser som miljøkatastrofer eller ekstreme vejrsituationer som eksempelvis hedebølger.

Statens Serum Institut koordinerer et europæisk projekt om monitorering af befolkningens dødelighed, EuroMOMO (engelsk).