Infektionshygiejne

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) understøtter det faglige arbejde, der har til hensigt at forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner.

Få en opdateret og systematisk bearbejdet viden om, hvordan man forebygger sundhedssektorerhvervede infektioner.

Infektionshygiejne er det fagligt rettede arbejde, der har til hensigt at forebygge infektioner, som kan erhverves ved pleje og behandling både i primær såvel som sekundær sektor – og overgange imellem. Disse infektioner kaldes under et for 'sundhedssektorerhvervede infektioner'.  

CEI deltager i overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner, udgiver en række evidensbaserede nationale retningslinjer om infektionshygiejne, medvirker til uddannelse og undervisning inden for infektionshygiejne, medvirker til udredning af udbrud, samt udfører vurdering af desinfektionsmidler og teknologi, der har formål at nedsætte risikoen for sundhedssektorerhvervede infektioner.

Læs mere på siden Infektionshygiejne.

Temaer