Vacciner der ikke betales af det offentlige

Der findes en række vacciner, som ikke indgår i de offentligt betalte vaccinationsprogrammer. Det er vacciner, som man kan bede sin læge om at bestille og selv betale for.


Det vigtigste kriterie for at indføre et gratis tilbud om generel vaccination er, at sygdommen både er alvorlig og hyppig
. Når en i øvrigt godkendt og tilgængelig vaccine ikke indgår i et offentligt betalt vaccinationsprogram, skyldes det derfor, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at sygdommen ikke opfylder kriteriet om, at den både er alvorlig og hyppig. Det gælder fx meningokoksygdom, som er alvorlig men sjælden, og rotavirus diarré, som er hyppig, men ikke alvorlig. Hvis man ønsker at blive vaccineret mod disse to sygdomme, skal man derfor selv betale for vaccinen og et vaccinationshonorar til lægen. 

SSI udarbejder løbende anbefalinger om, hvilke vacciner man bør have ved rejser i udlandet. Disse vacciner skal man også selv betale for. Vacciner som beskytter mod sygdomme, som normalt ikke findes i Danmark, er ikke omtalt i det følgende.

FAKTA om offentligt betalte vaccinationsprogrammer
Sundhedsstyrelsen er overordnet ansvarlig for de nationale vaccinationsprogrammer i Danmark. 

Hvilke vacciner med egenbetaling findes der – og til hvilke aldersgrupper?

Klik på billedet for at få et overblik over, hvilke vacciner der kan tilvælges og hvornår. Læs mere om vaccinerne under billedet.

Grafisk visning af hvilke vacciner man selv kan betale for og i hvilke aldergrupper

Spædbørn (0-11 måneder)

Hepatitis B-vaccine

Denne vaccine beskytter mod blod- og sexoverført leverbetændelse. Infektionen er sjælden i Danmark, men hyppig i mange ikke-vestlige lande. Infektionen kan blive kronisk, hvilket øger risikoen for skrumpelever og leverkræft. Efter en fuld vaccinationsserie er beskyttelsen langvarig, formentlig livslang. Der er ikke anbefaling om revaccination. 

Læs mere om hepatitis B-vaccinen.

Rotavirus vaccine

Denne vaccine beskytter mod spædbarnsdiarré. Infektionen er hyppig i Danmark, men meget sjældent alvorlig og overvåges ikke rutinemæssigt. Efter en fuld vaccinationsserie er beskyttelsen 2-3 år. Der er ikke anbefaling om revaccination. 

Læs mere om rotavirusvaccinen.

Skoldkoppevaccine

Denne vaccine beskytter mod skoldkopper. Infektionen er hyppig i Danmark, men sjældent alvorlig og overvåges ikke rutinemæssigt. Efter to vaccinationer er beskyttelsen langvarig, formentlig livslang.

Læs mere om skoldkoppevaccinen.

Meningitisvaccine

Der findes forskellige vacciner, som beskytter mod forskellige typer meningitis. I børnevaccinationsprogrammet tilbydes vaccination mod pneumokok-meningitis og hib-meningitis. 

Meningokoksygdom skyldes infektion med meningokokbakterien og kan både give meningitis og blodforgiftning. Meningokoksygdom er sjælden, og der tilbydes ikke gratis vaccination.
Man kan vaccinere mod 5 grupper af meningokokker. Beskyttelse mod alle 5 grupper kræver vaccination med 2 forskellige vacciner (en mod gruppe A, C, W og Y og en mod gruppe B).

Til spædbørn kan overvejes følgende vacciner:

 • Vaccine mod grupperne A, C, W og Y (Nimenrix): kan gives fra 6 ugers-alderen og beskytter mindst 5 år.

 • Vaccine mod gruppe B (Bexsero): kan gives fra 2 måneders-alderen. Beskyttelsens varighed er ukendt. 

Du kan læse mere i SSI's infografik om meningokoksygdom i Danmark.

Læs mere om meningitisvaccinerne.

Tuberkulosevaccine

Denne vaccine beskytter mod tuberkulose (TB). Tuberkulose er sjælden hos personer, der er født i Danmark, hvorfor vaccination normalt ikke anbefales til børn i Danmark. Vaccination kan dog overvejes i følgende situation(er):

 • til nyfødte, hvis deres forældre kommer fra et område med høj forekomst af TB (incidens >40 TB-tilfælde per 100.000 indbyggere). Dette skyldes primært, at disse børn har en øget risiko for at blive udsat for smitte med TB fra familiemedlemmer i Danmark

 • til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i områder med en høj forekomst af TB.

 • til børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (>6 måneder) områder med en høj forekomst af TB.

OBS: Vaccinen skal gives på en særlig måde (intradermalt) og bør derfor gives af en trænet sundhedsperson.

Læs mere om tuberkulosevaccinerne.

Influenzavaccine

Denne vaccine beskytter mod influenza og tilbydes gratis til børn (over 6 måneders alder), som er i øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza. Raske spædbørn anbefales ikke vaccineret. 

Raske børn i alderen 6-11 måneder, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Spædbørn gives samme dosis som til voksne.

Vaccinen skal gentages før hver influenzasæson.

Læs mere om influenzavaccinerne.

Børn og unge på 1-17 år

Bemærk at de fleste vacciner omtalt til spædbørn 0-11 måneder også kan gives til denne aldersgruppe. Nogle vacciner er gentaget i denne aldersgruppe, fordi der er flere mulige vacciner.

Hepatitis A vaccine

Denne vaccine beskytter mod den type leverbetændelse, som smitter via mad og drikke, og evt. mellem mennesker. Infektionen er relativt sjælden i Danmark, men hyppig i mange ikke-vestlige lande. Infektionen går normalt over af sig selv, men kan i sjældne tilfælde resultere i leversvigt.

Efter en fuld vaccinationsserie er beskyttelsen langvarig, formentlig livslang. Der er ikke anbefaling om revaccination. Vaccination mod hepatitis A kan gives i kombination med vaccination mod hepatitis B.

Læs mere om hepatitis A-vaccinerne.

Meningitisvaccine

Der findes forskellige vacciner, som beskytter mod forskellige typer meningitis. I børnevaccinationsprogrammet tilbydes vaccination mod pneumokokmeningitis og hib-meningitis.

Meningokoksygdom skyldes meningokokbakterien og kan både give meningitis og blodforgiftning. Meningokoksygdom er sjælden, og der tilbydes ikke gratis vaccination.

Man kan vaccinere mod 5 grupper af meningokokker. Beskyttelse mod alle 5 grupper kræver vaccination med 2 forskellige vacciner (en mod gruppe A, C, W og Y og en mod gruppe B).

Til børn 1-17 år kan gives følgende vacciner:

 • Vaccine mod grupperne A, C, W og Y (Nimenrix): kan gives fra 6 ugers-alderen og beskytter mindst 10 år.

 • Vaccine mod grupperne A, C, W og Y (Menveo): kan gives fra 2-års alderen og beskytter mindst 5 år.

 • Vaccine mod gruppe B (Bexsero): kan gives fra 2 måneders-alderen. Beskyttelsens varighed er ukendt.

 • Vaccine mod gruppe B (Trumenba): kan gives fra 10 års-alderen. Beskyttelsens varighed er ukendt.

Influenzavaccine

Denne vaccine beskytter mod influenza og tilbydes gratis til børn (over 6 måneders-alder), som er i øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza. 

Raske børn i alderen 1 år til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn gives samme dosis som til voksne.

Vaccinen skal gentages før hver influenzasæson.

Læs mere om influenzavaccinerne.

Pneumokokvaccine

Denne vaccine beskytter mod alvorlig (invasiv) forårsaget af de pneumokoktyper (bakterie), der er i vaccinen. Invasiv pneumokoksygdom omfatter primært blodforgiftning og pneumokok-meningitis.

Vaccinen Prevenar 13 (PCV13) er en del af det danske børnevaccinationsprogram, og er gratis for børn op til 2 år.

Børn over 2 år, der tilhører en risikogruppe med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom er omfattet af gratis vaccination med 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) fra den 22. april 2020. Derudover er det muligt at få klausuleret tilskud til PCV13 for børn over 2 år, der tilhører en risikogruppe, hvis barnet ikke er vaccineret som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Raske børn over 2 år har en meget lav risiko for invasiv pneumokoksygdom. Hvis et uvaccineret barn over 2 år ønskes vaccineret mod pneumokker, findes der to forskellige vacciner, som beskytter mod hhv. 13 (PCV) og 23 (PPV) pneumokoktyper. 

Læs mere om pneumokokvaccinerne.

TBE-vaccine

Denne vaccine beskytter mod centraleuropæisk hjernebetændelse (Tick-Borne Encephalitis), som smitter via flåtbid (og sjældent via upasteuriserede fødevarer).

I Danmark er der påvist risiko for smitte på Bornholm og i Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Der har i 2018 været påvist ét tilfælde med formodet smitte hhv. omkring Fåborg og i et ikke nærmere specificeret sted i Jylland.

Infektionen er fortsat sjælden i Danmark med 2-4 tilfælde årligt på Bornholm. I 2019 er der påvist 4 tilfælde med formodet smitte i eller omkring Tisvilde Hegn, og der er påvist TBE-virus i flåter indsamlet i området.

Der er også risiko for TBE-smitte fra flåter i visse områder i Norge og Sverige, i Baltikum samt i Centraleuropa.

Der findes en særlig vaccine til børn i alderen 1-15 år. Vaccinen skal gives 3 gange med 1-3 måneder mellem første og anden dosis. Hvis hurtig beskyttelse ønskes, kan anden dosis gives 2 uger efter den første. Tredje dosis gives 5-12 måneder efter den anden. 

Efter tredje dosis forventes beskyttelsen at vare 3 år. Den første boosterdosis bør gives 3 år efter den tredje dosis. Efterfølgende boosterdoser bør gives hvert 5. år efter seneste boosterdosis.

Læs mere om TBE-vaccinerne.

Tuberkulosevaccine

Denne vaccine beskytter mod tuberkulose (TB). Tuberkulose er sjælden hos personer, der er født i Danmark, hvor vaccination normalt ikke anbefales til børn. Vaccination kan dog overvejes i følgende situationer:

 • til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i områder med en vis forekomst af TB.

 • til børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (>6 måneder) i områder med en vis forekomst af TB.

OBS: Vaccinen skal gives på en særlig måde (intradermalt) og bør derfor gives af en trænet sundhedsperson.

Læs mere om tuberkulosevaccinerne.

diTe/diTeki/diTekiPol-revaccine

Vaccinerne bruges til at forlænge beskyttelsen mod difteri, stivkrampe (og kighoste og polio). Vaccination mod alle fire sygdomme er en del af børnevaccinationsprogrammet, normalt når barnet er 3,5 og 12 måneder gammelt samt diTekiPol-revaccination ved 5 år. Dette ”basisprogram” er gratis frem til barnet fylder 18 år.

SSI anbefaler revaccination mod difteri og stivkrampe og stivkrampe hvert 10. år livet igennem. Efter 1. revaccination skal efterfølgende vacciner betales selv (med mindre diTe-vaccine gives i forbindelse med en sårskade).

Unge kan blive mødt af krav om ny revaccination mod kighoste, fx ved ophold på high school i USA. Hertil kan anvendes diTeki-vaccine.

Ved behov for revaccination mod polio, normalt kun ved rejse til område med risiko for polio, kan anvendes ren poliovaccine (IPV) eller diTekiPol-vaccine.

Læs mere om diTe/diTeki/diTekiPol-revaccinerne.

Voksne på 18 år og derover 

Bemærk at de fleste vacciner omtalt til spædbørn 0-1 måneder og børn og unge 1-17 år også kan gives til denne aldersgruppe.

Herpes zoster-vaccine

Denne vaccine beskytter mod helvedesild og nervesmerter efter helvedesild. Den kan tidligst gives fra 50 års-alderen (Zostavax).

Herpes zoster skyldes re-aktivering af skoldkoppevirus. Sygdommen er ret almindelig i Danmark, og risikoen stiger med stigende alder.

De kliniske studier før godkendelse af vaccinen undersøgte effekten blandt personer, der ikke tidligere havde haft et udbrud af herpes zoster. Der er efterfølgende lavet undersøgelser, der har vist, at personer, som havde haft zoster en eller flere gange tidligere, også var i stand til at udvikle en stigning i antistoffer efter vaccination.

Data fra de kliniske studier, der førte til godkendelse af vaccinen, viste, at vaccinens effekt aftager over tid. Behov og tidspunkt for revaccination er endnu ikke fastlagt.

Der er også godkendt en anden vaccine mod herpes zoster (Shingrix) i Danmark, men denne er endnu ikke tilgængelig.

Læs mere om herpes zoster-vaccinen.

Pneumokokvaccine

Denne vaccine beskytter mod alvorlig (invasiv) pneumokokinfektion forårsaget af de pneumokoktyper (bakterie), der er i vaccinen. Invasiv pneumokoksygdom omfatter primært blodforgiftning og pneumokokmeningitis.

Folketinget har den 31. marts 2020 vedtaget et vaccinationsprogram om pneumokokvaccination med en 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) til personer, der er fyldt 65 år og til risikogrupper. Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt ældre, der er fyldt 65 år, med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom på grund af kronisk sygdom.

Fra forventeligt den 15. juni 2020 udvides tilbuddet til også at omfatte personer, der er fyldt 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe. I løbet af foråret 2021 forventes det, at tilbuddet udvides yderligere til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Se mere under personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Læs mere om pneumokokvaccinerne.

Influenzavaccine

Denne vaccine beskytter mod influenza og tilbydes gratis til alle, der er fyldt 65 år, samt til personer, der er i øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza.

Vaccinen beskytter mod 4 af de influenzavirus, der formodes (af WHO) at ville cirkulere i influenzasæsonen (vinterhalvåret). Vaccinen giver varierende beskyttelse mod de forskellige influenzatyper, ligesom de cirkulerende influenzavirus kan ændre sig i løbet af sæsonen, hvilket kan nedsætte vaccinens reelle effekt.

Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelse og dødsfald hos ældre er op til 60%. Vaccinen skal gentages før hver influenzasæson.

Læs mere om influenzavaccinerne.

HPV-vaccine

Denne vaccine tilbydes i børnevaccinationsprogrammet til alle piger og drenge mellem 12-17 år (til drenge der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere).

Vaccinen beskytter mod ni HPV-typer. De syv typer er årsag til ca. 90% af tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark, mens de to sidste typer er årsag til ca. 90% af tilfælde af kondylomer (kønsvorter).

Disse beskyttelsesgrader gælder kun, hvis man ikke allerede har været smittet med én eller flere HPV-typer. Det er derfor, at vaccinen så vidt muligt gives før seksuel debut.

Det er vist, at den beskyttende effekt aftager med stigende alder, men den vil i sidste ende afhænge af, om man har været seksuelt aktiv. Vaccinen har ingen (behandlende) effekt på eksisterende infektioner eller på celleforandringer/kræft i livmoderhalsen. Efter en fuld vaccinationsserie (3 doser) er beskyttelsen langvarig, mindst 10 år. Vaccinen har ingen effekt mod en eksisterende HPV-infektion.

Læs mere om HPV-vaccinen.

diTe/diTeki/diTekiPol-vaccine

Vaccinerne bruges til at forlænge beskyttelsen mod difteri, stivkrampe (og evt. kighoste og polio). Vaccination mod alle fire sygdomme er en del af børnevaccinationsprogrammet, normalt når barnet er 3,5 og 12 måneder gammelt samt diTekiPol-revaccination ved 5 år. Dette ”basisprogram” er gratis frem til barnet fylder 18 år.

SSI anbefaler revaccination mod difteri og stivkrampe og stivkrampe hvert 10. år livet igennem. Efter 1. revaccination skal efterfølgende vacciner betales selv (med mindre diTe-vaccine gives i forbindelse med en sårskade).

Unge voksne kan blive mødt af krav om ny revaccination mod kighoste, fx ved ophold på high school i USA. Hertil kan anvendes diTeki-vaccine.

Ved behov for revaccination mod polio, normalt kun ved rejse til område med risiko for polio, kan anvendes ren poliovaccine (IPV) eller diTekiPol-vaccine.

I perioden fra 1. november 2019 til 30. april 2020 kan gravide i 3. trimester bliver vaccineret gratis mod kighoste. Der skal anvendes diTekiBooster-vaccine. Andre gravide, som ønsker at beskytte det nyfødte barn mod kighoste, men som ikke er omfattet af det gratis tilbud, kan vaccineres fra fulde 16 uger for egen regning. Dette gælder også efter afslutningen af det midlertidige gratis program.

Læs mere om diTe/diTeki/diTekiPol-revaccinerne.

TBE-vaccine

Denne vaccine beskytter mod centraleuropæisk hjernebetændelse (Tick-Borne Encephalitis), som smitter via flåtbid (og sjældent via upasteuriserede fødevarer).

I Danmark er der påvist risiko for smitte på Bornholm og i Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Der har i 2018 været påvist ét tilfælde med formodet smitte hhv. omkring Fåborg og i et ikke nærmere specificeret sted i Jylland.

Infektionen er fortsat sjælden i Danmark med 2-4 tilfælde årligt på Bornholm. I 2019 er der påvist 4 tilfælde med formodet smitte i eller omkring Tisvilde Hegn, og der er påvist TBE-virus i flåter indsamlet i området.

Der er også risiko for TBE-smitte fra flåter i visse områder i Norge og Sverige, i Baltikum samt i Centraleuropa.

Vaccinen skal gives 3 gange med 1-3 måneder mellem første og anden dosis. Hvis hurtig beskyttelse ønskes, kan anden dosis gives 2 uger efter den første. Tredje dosis gives 5-12 måneder efter den anden.

Efter tredje dosis forventes beskyttelsen at vare 3 år. Den første boosterdosis bør gives 3 år efter den tredje dosis. Efterfølgende boosterdoser bør gives hvert 5. år efter seneste boosterdosis.

Læs mere om TBE-vaccinen.