Vacciner der ikke betales af det offentlige

Der findes en række vacciner, som ikke indgår i de offentligt betalte vaccinationsprogrammer. Det er vacciner, som man kan bede sin læge om at bestille og selv betale for.


Det vigtigste kriterie for at indføre et gratis tilbud om generel vaccination er, at sygdommen både er alvorlig og hyppig
. Når en i øvrigt godkendt og tilgængelig vaccine ikke indgår i et offentligt betalt vaccinationsprogram, skyldes det derfor, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at sygdommen ikke opfylder kriteriet om, at den både er alvorlig og hyppig. Det gælder fx meningokoksygdom, som er alvorlig men sjælden, og rotavirus diarré, som er hyppig, men ikke alvorlig. Hvis man ønsker at blive vaccineret mod disse to sygdomme, skal man derfor selv betale for vaccinen og et vaccinationshonorar til lægen. 

SSI udarbejder løbende forslag til, hvilke vacciner man bør have ved rejser i udlandet. Disse vacciner skal man også selv betale for. Vacciner som beskytter mod sygdomme, som normalt ikke findes i Danmark, er ikke omtalt i det følgende.

FAKTA om offentligt betalte vaccinationsprogrammer
Sundhedsstyrelsen er overordnet ansvarlig for de nationale vaccinationsprogrammer i Danmark. 

Grafisk visning af hvilke vacciner man selv kan betale for og i hvilke aldergrupper

Spædbørn (0-11 måneder)

Hepatitis B-vaccine

Denne vaccine beskytter mod blod- og sexoverført leverbetændelse. Infektionen er sjælden i Danmark, men hyppig i mange ikke-vestlige lande. Infektionen kan blive kronisk, hvilket øger risikoen for skrumpelever og leverkræft. Efter en fuld vaccinationsserie er beskyttelsen langvarig, formentlig livslang. Der er ikke anbefaling om revaccination. 

Læs mere om hepatitis B-vaccinen.

Rotavirus vaccine

Denne vaccine beskytter mod spædbarnsdiarré. Infektionen er hyppig i Danmark, men meget sjældent alvorlig og overvåges ikke rutinemæssigt. Efter en fuld vaccinationsserie er beskyttelsen 2-3 år. Der er ikke anbefaling om revaccination. 

Læs mere om rotavirusvaccinen.

Skoldkoppevaccine

Denne vaccine beskytter mod skoldkopper. Infektionen er hyppig i Danmark, men sjældent alvorlig og overvåges ikke rutinemæssigt. Efter to vaccinationer er beskyttelsen langvarig, formentlig livslang.

Læs mere om skoldkoppevaccinen.

Meningitisvaccine

Der findes forskellige vacciner, som beskytter mod forskellige typer meningitis. I børnevaccinationsprogrammet tilbydes vaccination mod pneumokok-meningitis og hib-meningitis. 

Meningokoksygdom skyldes infektion med meningokokbakterien og kan både give meningitis og blodforgiftning. Meningokoksygdom er sjælden, og der tilbydes ikke gratis vaccination med mindre man er nærkontakt til en person med meningokoksygdom.
Man kan vaccinere mod 5 grupper af meningokokker. Beskyttelse mod alle 5 grupper kræver vaccination med 2 forskellige vacciner (en mod gruppe A, C, W og Y og en mod gruppe B).

Til spædbørn kan overvejes følgende vacciner:

  • Vaccine mod grupperne A, C, W og Y (Nimenrix): kan gives fra 6 ugers-alderen. Efter grundimmunisering antages beskyttelsens varighed at være 10 år. Dog kan beskyttelsen mod serogruppe A være af kortere varighed, se produktresumé.

  • Vaccine mod gruppe B (Bexsero): kan gives fra 2 måneders-alderen. Beskyttelsens varighed er ukendt. 

Du kan læse mere i SSI's infografik om meningokoksygdom i Danmark.

Læs mere om meningitisvaccinerne.

Tuberkulosevaccine

Denne vaccine beskytter mod tuberkulose (TB). Tuberkulose er sjælden hos personer, der er født i Danmark, hvorfor vaccination normalt ikke anbefales til børn i Danmark.

BCG kan overvejes:

til nyfødte, hvis deres forældre kommer fra et område med høj forekomst af TB (incidens >40 TB-tilfælde per 100.000 indbyggere). Dette skyldes primært, at disse børn har en øget risiko for at blive udsat for smitte med TB fra familiemedlemmer i Danmark eller ved rejse til oprindelseslandet.

BCG bør overvejes:

  • til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i områder med en høj forekomst af TB.
  • til børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (>6 måneder) områder med en høj forekomst af TB.

OBS: Vaccinen skal gives på en særlig måde (intradermalt) og bør derfor gives af en trænet sundhedsperson.

Læs mere om tuberkulosevaccinen.

Influenzavaccine

Denne vaccine beskytter mod influenza og tilbydes gratis til børn (over 6 måneders alder), som er i øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza eller hvis barnet er husstandskontakt til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, hvor der er øget risiko for et alvorligt forløb af influenza.

Raske spædbørn anbefales ikke vaccineret, men der er tilbud om gratis vaccination af børn i alderen 2-6 år, se under ”Børn og unge på 1-17 år”.

Hvis forældrene ønsker det, kan raske børn influenzavaccineres. Børn i alderen 6 mdr. til og med 11 mdr., som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vacciner med mindst fire ugers interval.

Spædbørn gives samme dosis som til voksne.

Vaccinen skal gentages før hver influenzasæson.

Læs mere om influenzavaccinerne.

Børn og unge på 1-17 år

Bemærk at de fleste vacciner omtalt til spædbørn 0-11 måneder også kan gives til denne aldersgruppe. Nogle vacciner er gentaget i denne aldersgruppe, fordi der er flere mulige vacciner.

Hepatitis A vaccine

Denne vaccine beskytter mod den type leverbetændelse, som smitter via mad og drikke, og evt. mellem mennesker. Infektionen er relativt sjælden i Danmark, men hyppig i mange ikke-vestlige lande. Infektionen går normalt over af sig selv, men kan i sjældne tilfælde resultere i leversvigt.

Efter en fuld vaccinationsserie er beskyttelsen langvarig, formentlig livslang. Der er ikke anbefaling om revaccination. Vaccination mod hepatitis A kan gives i kombination med vaccination mod hepatitis B.

Læs mere om hepatitis A-vaccinerne.

Meningitisvaccine

Der findes forskellige vacciner, som beskytter mod forskellige typer meningitis. I børnevaccinationsprogrammet tilbydes vaccination mod pneumokokmeningitis og hib-meningitis.

Meningokoksygdom skyldes meningokokbakterien og kan både give meningitis og blodforgiftning. Meningokoksygdom er sjælden, og der tilbydes ikke gratis vaccination med mindre man er nærkontakt til en person med meningokoksygdom.

Man kan vaccinere mod 5 grupper af meningokokker. Beskyttelse mod alle 5 grupper kræver vaccination med 2 forskellige vacciner (en mod gruppe A, C, W og Y og en mod gruppe B).

Til børn 1-17 år kan gives følgende vacciner:

  • Vaccine mod grupperne A, C, W og Y (Nimenrix): kan gives fra 6 ugers-alderen og beskytter mindst 10 år.

  • Vaccine mod grupperne A, C, W og Y (Menveo): kan gives fra 2-års alderen og beskytter mindst 5 år.

  • Vaccine mod gruppe B (Bexsero): kan gives fra 2 måneders-alderen. Beskyttelsens varighed er ukendt.

  • Vaccine mod gruppe B (Trumenba): kan gives fra 10 års-alderen. Beskyttelsens varighed er ukendt.

Influenzavaccine

Denne vaccine beskytter mod influenza og tilbydes gratis til børn (over 6 måneders-alder), som er i øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza, eller hvis barnet er husstandskontakt til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, hvor der er øget risiko for et alvorligt forløb af influenza. Desuden tilbydes alle børn i alderen 2 til og med 6 år at blive vaccineret gratis mod influenza som en del af børnevaccinationsprogrammet.

Børn i alderen 1 år til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vacciner med mindst fire ugers interval. Dette gælder også for børn, som fylder 9 år mellem 1. og 2. stik. Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som tidligere har modtaget mindst én influenzavaccine, uanset type, skal kun have én vaccine i efterfølgende sæson.

Personer over 9 år skal kun have 1 dosis.

Vaccinen skal gentages før hver influenzasæson.

Læs mere om influenzavaccinerne.

HPV-vaccine

Denne vaccine tilbydes i børnevaccinationsprogrammet til alle piger og drenge mellem 12-17 år (til drenge der er født den 1. juli 2007 eller senere. Derudover har der været en catch-up program for drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007. Dette program udløb ved udgangen af 2021). Vaccinen beskytter mod ni HPV-typer. De syv typer er årsag til ca. 90% af tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark, mens de to sidste typer er årsag til ca. 90% af tilfælde af kondylomer (kønsvorter).

Disse beskyttelsesgrader gælder kun, hvis man ikke allerede har været smittet med én eller flere HPV-typer. Det er derfor, at vaccinen så vidt muligt gives før seksuel debut.

Det er vist, at den beskyttende effekt aftager med stigende alder, men den vil i sidste ende afhænge af, om man har været seksuelt aktiv. Vaccinen har ingen (behandlende) effekt på eksisterende infektioner eller på celleforandringer/kræft i livmoderhalsen. Efter en fuld vaccinationsserie (2 doser) er beskyttelsen langvarig, mindst 10 år. Vaccinen har ingen effekt mod en eksisterende HPV-infektion.

Læs mere om HPV vaccinen

Pneumokokvaccine

Denne vaccine beskytter mod alvorlig (invasiv) forårsaget af de pneumokoktyper (bakterie), der er i vaccinen. Invasiv pneumokoksygdom omfatter primært blodforgiftning og pneumokok-meningitis.

Vaccinen Prevenar 13 (PCV13) er en del af det danske børnevaccinationsprogram, og er gratis for børn op til 2 år.

Børn over 2 år, der tilhører en risikogruppe med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom, er omfattet af mulighed for klausuleret tilskud til vaccination med 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) Derudover der det muligt at få klausuleret tilskud til PCV13 for børn over 2 år, der tilhører en risikogruppe, hvis barnet ikke er vaccineret som en del af det danske børnevaccinationsprogram. 

Raske børn over 2 år har en meget lav risiko for invasiv pneumokoksygdom. Hvis et uvaccineret barn over 2 år ønskes vaccineret mod pneumokokker, findes der to forskellige vacciner, som beskytter mod hhv. 13 (PCV) og 23 (PPV) pneumokoktyper. 

Læs mere om pneumokokvaccinerne.

TBE-vaccine

Denne vaccine beskytter mod centraleuropæisk hjernebetændelse (Tick-Borne Encephalitis), som smitter via flåtbid (og sjældent via upasteuriserede fødevarer).

I Danmark betragtes Bornholm og Tisvilde Hegn og omegn aktuelt som TBE-risikoområder, men der er tegn til spredning til andre områder på Sjælland, primært i Nordsjælland.

Vaccination kan især overvejes til personer, der jævnligt færdes her, uden for stier i skov og krat. Det vil typisk være fastboende eller personer med fast sommerresidens i disse områder. Desuden kan vaccination overvejes til personer med særlig stor smitterisiko, der færdes jævnligt i TBE-risikoområder, eksempelvis skovarbejdere, jægere, orienteringsløbere, svampe- og bærplukkere og personer, hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller andre hobbyaktiviteter.

Der er også risiko for TBE-smitte fra flåter i visse områder i Norge og Sverige, i Baltikum samt i Centraleuropa.

Der findes en særlig vaccine til børn i alderen 1-15 år. Vaccinen skal gives 3 gange med 1-3 måneder mellem første og anden dosis. Hvis hurtig beskyttelse ønskes, kan anden dosis gives 2 uger efter den første. Tredje dosis gives 5-12 måneder efter den anden. 

Efter tredje dosis forventes beskyttelsen at vare 3 år. Den første boosterdosis bør gives 3 år efter den tredje dosis. Efterfølgende boosterdoser bør gives hvert 5. år efter seneste boosterdosis.

Læs mere om TBE-vaccinerne.

Tuberkulosevaccine

Denne vaccine beskytter mod tuberkulose (TB). Tuberkulose er sjælden hos personer, der er født i Danmark, hvor vaccination normalt ikke anbefales til børn. Vaccination kan dog overvejes i følgende situationer:

  • til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i områder med en vis forekomst af TB.

  • til børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (>6 måneder) i områder med en vis forekomst af TB.

OBS: Vaccinen skal gives på en særlig måde (intradermalt) og bør derfor gives af en trænet sundhedsperson.

Læs mere om tuberkulosevaccinerne.

diTe/diTeki/DiTeKiPol-revaccine

Vaccinerne bruges til at forlænge beskyttelsen mod difteri, stivkrampe (og kighoste og polio). Vaccination mod alle fire sygdomme er en del af børnevaccinationsprogrammet, normalt når barnet er 3,5 og 12 måneder gammelt samt DiTeKiPol-revaccination ved 5 år. Dette ”basisprogram” er gratis frem til barnet fylder 18 år.

SSI anbefaler revaccination mod difteri og stivkrampe og stivkrampe hvert 10. år livet igennem. Efter 1. revaccination skal efterfølgende vacciner betales selv (med mindre diTe-vaccine gives i forbindelse med en sårskade).

Unge kan blive mødt af krav om ny revaccination mod kighoste, fx ved ophold på high school i USA. Hertil kan anvendes diTeki-vaccine.

Ved behov for revaccination mod polio, normalt kun ved rejse til område med risiko for polio, kan anvendes ren poliovaccine (IPV) eller DiTeKiPol-vaccine.

Læs mere om diTe/diTeki/DiTeKiPol-revaccinerne.

Voksne på 18 år og derover 

Bemærk at de fleste vacciner omtalt til spædbørn 0-1 måneder og børn og unge 1-17 år også kan gives til denne aldersgruppe.

Herpes zoster-vaccine

Shingrix er en inaktiveret vaccine, , der kan beskytte mod helvedesild og mod nervesmerter efter helvedesild og er godkendt til brug hos alle fra 50 års-alderen. Da vaccinen er inaktiveret, kan immunsupprimerede personer vaccineres med Shingrix, hvis beskyttelse mod helvedesild ønskes. Desuden er Shingrix godkendt til brug i særlige grupper over 18 år med forhøjet risiko for helvedesild.

Herpes zoster skyldes re-aktivering af skoldkoppevirus. Sygdommen er ret almindelig i Danmark, og risikoen stiger med stigende alder.

I de kliniske studier før godkendelse af Shingrix inkluderede man ikke personer med tidligere tilfælde af herpes zoster i de to hovedstudier, der lå til grund for godkendelsen af Shingrix. Et mindre ublindet studie viste, at to vaccinationer resulterede i et højt IgG antistofniveau mod skoldkoppevirus, men den kliniske beskyttelse mod herpes zoster (HZ) hos ikke-HZ-naive personer er ukendt.

Behov og tidspunkt for revaccination er endnu ikke fastlagt.

Læs mere om herpes zoster-vaccinen.

Pneumokokvaccine

De 13-valente og 20-valentekonjugerede pneumokokvacciner, samt polysakkaridvaccinen PPV23 tilbydes med klausuleret tilskud til visse personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Se mere under personer med særlig øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Læs mere om pneumokokvaccinerne.

Influenzavaccine

Denne vaccine beskytter mod influenza og tilbydes gratis til alle, der er fyldt 65 år, samt til personer, der er i øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza. Desuden anbefales influenzavaccination også til personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.

Vaccinen beskytter mod 4 af de influenzavirus, der formodes (af WHO) at ville cirkulere i influenzasæsonen (vinterhalvåret). Vaccinen giver varierende beskyttelse mod de forskellige influenzatyper, ligesom de cirkulerende influenzavirus kan ændre sig i løbet af sæsonen, hvilket kan nedsætte vaccinens reelle effekt.

Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelse og dødsfald hos ældre er op til 60%. Vaccinen skal gentages før hver influenzasæson.

Læs mere om influenzavaccinerne.

HPV-vaccine

Denne vaccine tilbydes i børnevaccinationsprogrammet til alle piger og drenge mellem 12-17 år (til drenge der er født den 1. juli 2007 eller senere. Derudover har der været en catch-up program for drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007. Dette program udløb ved udgangen af 2021). Vaccinen beskytter mod ni HPV-typer. De syv typer er årsag til ca. 90% af tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark, mens de to sidste typer er årsag til ca. 90% af tilfælde af kondylomer (kønsvorter).

Disse beskyttelsesgrader gælder kun, hvis man ikke allerede har været smittet med én eller flere HPV-typer. Det er derfor, at vaccinen så vidt muligt gives før seksuel debut.

Det er vist, at den beskyttende effekt aftager med stigende alder, men den vil i sidste ende afhænge af, om man har været seksuelt aktiv. Vaccinen har ingen (behandlende) effekt på eksisterende infektioner eller på celleforandringer/kræft i livmoderhalsen. Efter en fuld vaccinationsserie (2 doser) er beskyttelsen langvarig, mindst 10 år. Vaccinen har ingen effekt mod en eksisterende HPV-infektion.

Læs mere om HPV-vaccinen.

diTe/diTeki

Vaccinerne bruges til at forlænge beskyttelsen mod difteri, stivkrampe (og evt. kighoste og polio). Vaccination mod alle fire sygdomme er en del af børnevaccinationsprogrammet, normalt når barnet er 3,5 og 12 måneder gammelt samt diTekiPol-revaccination ved 5 år. Dette ”basisprogram” er gratis, frem til barnet fylder 18 år.

SSI anbefaler revaccination mod difteri og stivkrampe hvert 10. år livet igennem. Efter 1. revaccination skal efterfølgende vacciner betales selv (med mindre diTe-vaccine gives i forbindelse med en sårskade).

Unge voksne kan blive mødt af krav om ny revaccination mod kighoste, fx ved ophold på high school i USA. Hertil kan anvendes diTeki-vaccine.

Ved behov for revaccination mod polio, normalt kun ved rejse til område med risiko for polio, eller ved arbejdsrelateret krav om poliovaccination kan anvendes ren poliovaccine (IPV)

I perioden fra 1. november 2019 til 30.4 2022 kunne gravide fra graviditetens fulde 24 uger og i 3. trimester bliver vaccineret gratis mod kighoste. Dette midlertidige tilbud er igen gældende fra 1. august og indtil 31.12 2023. Der skal anvendes Boostrix eller Triaxis, evt. diTekiBooster-vaccine, hvis denne haves på lager fra det tidligere program. Andre gravide, som ønsker at beskytte det nyfødte barn mod kighoste, men som ikke er omfattet af det gratis tilbud, kan vaccineres fra fulde 16 uger for egen regning.

Læs mere om diTe og diTeki/ revaccinerne.

TBE-vaccine

Denne vaccine beskytter mod centraleuropæisk hjernebetændelse (Tick-Borne Encephalitis), som smitter via flåtbid (og sjældent via upasteuriserede fødevarer).

I Danmark betragtes Bornholm og Tisvilde Hegn og omegn aktuelt som TBE-risikoområder, men der er tegn til spredning til andre områder på Sjælland, primært i Nordsjælland.. Vaccination kan især overvejes til personer, der jævnligt færdes her, uden for stier i skov og krat. Det vil typisk være fastboende eller personer med fast sommerresidens i disse områder. Desuden kan vaccination overvejes til personer med særlig stor smitterisiko, der færdes jævnligt i TBE-risikoområder, eksempelvis skovarbejdere, jægere, orienteringsløbere, svampe- og bærplukkere og personer, hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller andre hobbyaktiviteter.

Der er også risiko for TBE-smitte fra flåter i visse områder i Norge og Sverige, i Baltikum samt i Centraleuropa.

Vaccinen skal gives 3 gange med 1-3 måneder mellem første og anden dosis. Hvis hurtig beskyttelse ønskes, kan anden dosis gives 2 uger efter den første. Tredje dosis gives 5-12 måneder efter den anden.

Efter tredje dosis forventes beskyttelsen at vare 3 år. Den første boosterdosis bør gives 3 år efter den tredje dosis. Efterfølgende boosterdoser bør gives hvert 5. år efter seneste boosterdosis. Dog skal personer på 60 år og ældre revaccineres hver 3. år.

Læs mere om TBE-vaccinen.

RSV- vacciner

Arexvy®:
Vaccinen Arexvy® er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til beskyttelse mod RSV-sygdom i de nedre luftveje hos personer på 60 år og derover. Vaccinen kan gives samtidig med sæsoninfluenzavaccine, dog med andet indstikssted.

Der gives én dosis á 0,5 mL.

Læs mere om vaccinen i SSI’s vaccineleksikon.

Der foreligger endnu ikke nationale retningslinjer for brug af vaccinen. Den indgår ikke i noget vaccinationsprogram og skal derfor betales af den vaccinerede selv.

Abrysvo®:
Vaccinen Abrysvo® er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til beskyttelse mod RSV-sygdom i de nedre luftveje hos personer på 60 år og derover. Desuden er Abrysvo® godkendt til anvendelse hos gravide kvinder, som vaccineres imellem graviditetsuge 24 og 36. Der er sparsomme data på vaccination af gravide under 18 år.

Vaccinen kan gives samtidig med sæsoninfluenzavaccine, dog med andet indstikssted.

Der gives én dosis á 0,5 mL.

Læs mere om vaccinen i SSI’s vaccineleksikon.

Der foreligger endnu ikke nationale retningslinjer for brug af vaccinen. Den indgår ikke i noget vaccinationsprogram og skal derfor betales af den vaccinerede selv.

Læs mere om RSV-infektion (ssi.dk)