Bivirkninger og allergi

Her kan du læse om bivirkninger efter vaccination, herunder om allergiske reaktioner. Siden vil blive udbygget løbende.

Formodede bivirkninger efter vaccination, som er omfattet af meldepligten, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Både sundhedspersoner, patienter og pårørende kan anmelde bivirkninger

De fleste bivirkninger er milde og forbigående, og skal kun anmeldes, hvis vaccinen er registreret inden for de seneste 2 år, eller hvis Lægemiddelstyrelsen har indført meldepligt for alle bivirkninger. Uventede og/eller alvorlige bivirkninger skal altid anmeldes.

Vacciner er lægemidler, og alle lægemidler kan medføre bivirkninger. Bivirkninger kan være observeret i forbindelse med den kliniske afprøvning af en vaccine. Disse bivirkninger er anført med hyppighed i produktresuméet for vaccinen, da man kender både det antal personer, der har fået en bivirkning, og hvor mange der har fået vaccinen. Bivirkninger skal evt. også rapporteres efter vaccinens godkendelse, hvorfor der også findes en liste over rapporterede bivirkninger efter dette tidspunkt i produktresuméet. Her kan hyppigheden dog ikke angives, da man ikke ved, hvor mange personer, der har fået vaccinen.