Vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B-infektion

Børn født af kvinder med kronisk hepatitis B, vaccineres allerede ved fødslen mod hepatitis B som en såkaldt post ekspositionsvaccination, altså som en behandling mod de hepatitis B virus, moderen kan have overført til barnet. Samtidigt med første hepatitis B-vaccination gives barnet specifikt immunglobulin.

I de kommende afsnit beskrives de forskellige ansvarsområder for at undgå smitteoverførsel når børn fødes af hepatitis B-positive-mødre for henholdsvis fødegangen og praktiserende læge.

Fødegangen

Umiddelbart efter fødslen gives barnet en injektion af hepatitis B immunglobulin og første dosis hepatitis B-vaccine. Vaccinen gives intramuskulært lateralt på det ene lårs forside, og immunglobulin gives intramuskulært lateralt på det andet lårs forside. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination og immunglobulin gives inden kvinden forlader fødestuen. Vaccination og immunglobulin kan dog gives i op til 48 timer efter fødslen, herefter er effekten tvivlsom.

Jordemoderen som har givet vaccinen, skal registrere denne i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) Sygdomsovervågning (ssi.dk), se ”Gravidscreening”

Fødegangen udleverer påmindelsesbrev til anden vaccination ved praktiserende læge til forældre. Derudover sender fødegangen immuniseringsblanket Statens Serum Institut.

figur1_hep_a (006)

Praktiserende læge

For at sikre at barnet fortsat er beskyttet mod smitte med hepatitis B, skal det have yderligere tre vacciner mod hepatitis B. Disse skal gives hos den praktiserende læge én måned efter fødslen, to-tre måneder efter fødslen og et år efter fødslen. To måneder efter sidste vaccine skal barnets praktiserende læge teste barnets hepatitis B-status.

Barnets praktiserende læge vil modtage et påmindelsesbrev fra Statens Serum Institut om at den pågældende kvinde med kronisk hepatitis B netop har født et barn, som er vaccineret ved fødslen, og som skal følges op med de øvrige hepatitis B-vacciner. Påmindelsesbrevet skal returneres til Statens Serum Institut med oplysning om dato for injektion af anden hepatitis B-vaccine. Hvis påmindelsesbrevet endnu ikke er returneret til Statens Serum Institut seks uger efter afsendelse, kontaktes barnets praktiserende læge pr. telefon med henblik på vaccinationsdato.

Når barnet er 12 måneder sender Statens Serum Institut et brev til den praktiserende læge for at minde om, at barnet skal have taget en blodprøve en til to måneder efter endt vaccinationsserie.

Dette påmindelsesbrev skal sendes retur til Statens Serum Institut med oplysning om blodprøvesvar. Såfremt Statens Serum Institut ikke har modtaget oplysning om blodprøvesvar når barnet er 18 måneder, sendes der et påmindelsesbrev til barnets praktiserende læge. Dette påmindelsesbrev skal sendes retur til Statens Serum Institut med oplysning om blodprøvesvar.

figur2_hep_a (008)

Øvrige husstandskontakter

Den praktiserende læge afdækker, om der er øvrige husstandskontakter, som bør tilbydes hepatitis B-vaccination. Personer, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B-infektion samt faste seksualpartnere til en person med kronisk hepatitis B-infektion kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B.

Forældre

Kvinder med kronisk hepatitis B-infektion, hvis børn er vaccineret mod hepatitis B ved fødslen, vil på fødegangen modtage et påmindelsesbrev, hvor de opfordres til at aftale tid hos den praktiserende læge, så barnet kan modtage den anden hepatitis B-vaccination, når det er én måned gammelt. De videre vaccinationer aftales herefter med den praktiserende læge.

Påmindelsesbrevet i 18-månedersalderen kan fravælges via denne blanket til fravalg af påmindelser om manglende hepatitis B vaccination. Fravalget kan også ske ved at sende en mail som digital post via borger.dk til Statens Serum Institut.

Eksterne links

Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis, 2010, Sundhedsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitis-vaccination til særligt udsatte persongrupper nr. 904 af 05.09.2008 (nyfødte af mødre med hepatitis B), Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejledning om hiv (human immundefekt virus) og hepatitis B- og C-virus, marts 2013, Sundhedsstyrelsen.

Forældrebrev hepatitis B

Forældrebrev hepatitis B (på engelsk)

Forældrebrev hepatitis B (på farsi)

Forældrebrev hepatitis B (på arabisk)

Forældrebrev hepatitis B (på somali)

Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper nr. 746 af 26.06.06, Indenrigs- og Sundhedsministeriet