Vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B-infektion

Vaccine mod hepatitis B gives til børn født af kvinder med kronisk hepatitis B infektion allerede ved fødslen som en såkaldt post exposure vaccine, altså som en behandling mod de hepatitis B virus, moderen kan have overført til barnet.

For at sikre at barnet fortsat er beskyttet mod smitte med hepatitis B, skal det have yderligere tre vacciner mod hepatitis B. Disse skal gives hos den praktiserende læge én måned efter fødslen, to-tre måneder efter fødslen og et år efter fødslen. To måneder efter sidste vaccine skal barnets praktiserende læge teste barnets hepatitis B status.

De børn af kvinder med kronisk hepatitis B, som er født i den periode, hvor det danske børnevaccinationsprogram midlertidigt indeholder vaccine mod hepatitis B, vil få en ekstra hepatitis B-vaccine ved fem-måneders-vaccinationen. Sovende baby

Kvinder med kronisk hepatitis B-infektion, hvis børn er vaccineret mod hepatitis B ved fødslen, vil på fødegangen modtage et påmindelsesbrev, hvor de opfordres til at aftale tid hos den praktiserende læge, så barnet kan modtage den anden hepatitis B-vaccination, når det er én måned gammelt. De videre vaccinationer aftales herefter med den praktiserende læge.

Barnets praktiserende læge vil desuden modtage et påmindelsesbrev fra Statens Serum Institut om at den pågældende kvinde med kronisk hepatitis B netop har født et barn, som er vaccineret ved fødslen, og som skal følges op med de øvrige hepatitis B-vacciner. Påmindelsesbrevet skal returneres til Statens Serum Institut med oplysning om dato for injektion af anden hepatitis B-vaccine. Dersom påmindelsesbrevet endnu ikke er returneret til Statens Serum Institut seks uger efter afsendelse, kontaktes barnets praktiserende læge pr. telefon med henblik på vaccinationsdato.

Når barnet er 12 måneder sender Statens Serum Institut et brev til den praktiserende læge for at minde om at barnet skal have taget en blodprøve en til to måneder efter endt vaccinationsserie. Dette påmindelsesbrev skal sendes retur til Statens Serum Institut med oplysning om blodprøvesvar.

Når barnet er 18 måneder undersøger Statens Serum Institut om dets hepatitis B-status er testet efter endt vaccinationsserie. Dersom barnet endnu ikke er testet, sender Statens Serum Institut et påmindelsesbrev til barnets praktiserende læge. Dette påmindelsesbrev skal sendes retur til Statens Serum Institut med oplysning om blodprøvesvar.

Hvis moderen har fravalgt hepatitis B-vaccination af barnet ved fødslen, vil der ikke blive udleveret påmindelser på fødegangen, eller afsendt påmindelsesbreve til barnets praktiserende læge.

Påmindelsesbrevet i 18-månedersalderen kan fravælges via denne blanket til fravalg af påmindelser om manglende hepatitis B vaccination. Fravalget kan også ske ved at sende en mail som digital post via borger.dk til Statens Serum Institut.

Eksterne links

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitis-vaccination til særligt udsatte persongrupper nr. 904 af 05.09.2008 (nyfødte af mødre med hepatitis B)

Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B-virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis, 2010

Vejledning om hiv (human immundefekt virus) og hepatitis B- og C-virus, marts 2013, Sundhedsstyrelsen.

Håndtering af barn født af hepatitis B-positiv mor.

Forældrebrev hepatitis B

Forældrebrev hepatitis B (på engelsk)

Forældrebrev hepatitis B (på farsi)

Forældrebrev hepatitis B (på arabisk)

Forældrebrev hepatitis B (på somali)