Gratis mæslingevaccination til voksne

Voksne, der ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger, kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Sygeplejerske vaccinerer mandOpfylder man betingelserne, vil man få én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde.

Der er ingen risiko ved at blive MFR-vaccineret, selvom man skulle have haft fåresyge og/eller røde hunde. Hvis man allerede er immun mod den ene eller begge sygdomme, vil de antistoffer man allerede har i kroppen blot neutralisere denne del af vaccinen.

Tilbuddet er især relevant for yngre voksne

Selvom MFR-vaccination har været del af det danske børnevaccinationsprogram mere end 35 år er der en gruppe, især blandt yngre voksne op til omkring 45-årsalderen, som ikke er blevet vaccineret som børn, og som heller ikke har haft sygdommen, da den har været sjælden i det meste af deres levetid. Denne gruppe risikerer at blive smittet ved rejser til lande både i og udenfor Europa, hvor mæslinger forekommer langt hyppigere end i Danmark. De risikerer desuden at bringe smitte med tilbage til Danmark.

Når mæslingevirus bringes til Danmark efter rejse til et område, hvor det cirkulerer, vil det fortsat kunne resultere i begrænset videresmitte i Danmark. Her vil især ikke-immune yngre voksne og uvaccinerede børn (normalt under 15-måneders alderen) være i risiko for smitte.

Mæslinger cirkulerer fortsat i Europa. Efter et kraftigt fald i antal tilfælde i 2020 og 2021, grundet covid-epidemien og de indførte restriktioner, blev der i perioden november 2022 til december 2023 registreret 42.349 tilfælde fra den europæiske WHO-region. Der er stadigvæk et stort udbrud i Ukraine. Blandt EU's 30 medlemslande er det højeste antal tilfælde anmeldt fra Rumænien, Østrig, Frankrig, Tyskland og Belgien.

Det findes ingen fuldstændig og opdateret oversigt over alle udbrud til enhver tid. ECDC (Det europæiske center for forebyggelse og kontrol af sygdomme) og WHO overvåger den epidemiologiske udvikling og rapporterer jævnligt om anmeldte tilfælde af mæslinger både i og udenfor Europa.

Månedlige rapporter om mæslinger og røde hunde i EU/EØS-land (ECDC)

Dette er baggrunden for, at MFR-vaccination tilbydes til alle ikke-immune voksne. Sammen med en forsat styrket vaccinationsindsats blandt børn vil vaccinationstilbuddet til voksne kunne bidrage til, at Danmark kan opretholde sin eliminationsstatus for mæslinger.

Læs mere i den relevante bekendtgørelse og vejledning.

Bivirkninger

MFR-vaccinen kan som andre lægemidler medføre bivirkninger. De hyppigste bivirkninger, der er indberettet ved brug af M-M-R VaxPro® er feber > 38,5 grader, lokalreaktioner på vaccinationsstedet, herunder smerter, hævelse og udslæt. Hos voksne kvinder er hyppigheden af ledbetændelse (artritis) og ledsmerter generelt højere end hos børn (12-20 %), og reaktionerne mere markante og af længere varighed. Personer med alvorlig nedsat immunforsvar og gravide må ikke vaccineres. For oplysning om ikke-almindelige og sjældnere bivirkninger samt andre kontraindikationer henvises til produktresumeet for MFR-vaccinen (M-M-R VaxPro®).

Bestilling og afregning

MFR-vacciner bestilles via ordremodtagelsen på SSI, og leveres i pakninger af 10 doser.

Da der kan være risiko for mæslingesmitte ved udlandsrejse, har vaccinationsklinikker også mulighed for at MFR-vaccinere voksne gratis før rejser. Det er en forudsætning for afregning med regionerne, at denne sker elektronisk og via de af regionerne anbefalede afregningssystemer.

Siden november 2015 har det desuden været lovpligtigt at registrere alle givne vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).