Human Papillomavirus vaccine (Gardasil 9)

Inaktiveret vaccine til forebyggelse af visse forstadier til kræft og cancerformer.

Produktresumé
Gardasil9

Vaccinens indhold

 Vaccinen indeholder protein fra Human Papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 i form af viruslignende partikler.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan anvendes til forebyggelse af forstadier til kræft og cancerformer, der rammer cervix (livmoderhalsen), vulva (skedeåbningen), vagina (skeden) og anus (endetarmsåbningen) forårsaget af visse HPV-typer samt kondylomer (kønsvorter).
Se produktresumé for yderligere detaljer.

Vaccinen kan anvendes til begge køn fra 9. år.
Vaccinen kan kun anvendes forebyggende, og har ingen effekt på infektion eller sygdom, der allerede er tilstede.

Vaccinationsdosis

Fra 9 år og til og med 14 år gives en grundvaccination bestående af 2 doser. Minimumsinterval mellem doserne er 5 mdr. og vaccinationsserien skal være afsluttet inden for 13 måneder. Hvis dette interval overskrides, skal en tredje dosis gives.
Fra 15 år gives en grundvaccination bestående af 3 doser. Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis er én måned og mellem 2. og 3. dosis tre måneder. Alle tre vaccinationer tilstræbes givet inden for ét år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccination hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra, se yderligere vejledning.
Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik
Eventuelt behov for revaccination er ikke blevet fastlagt.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom og/eller høj feber bør vaccinationen udskydes.
Personer med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccination bør udsættes til graviditeten er afsluttet.
Vaccinen kan bruges under amning.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, og hovedpine. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Gardasil 9 yder beskyttelse imod sygdomme, som skyldes HPV-typerne 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58. For de HPV-typer som kan føre til livmoderhalskræft eller kondylomer, udgør beskyttelsen ca. 90%.
Det forventes at vaccinens beskyttelse er langvarig. Der savnes endnu erfaringer vedrørende længerevarende beskyttelse.