Rotavirusvaccine

Levende svækket vaccine mod rotavirusinfektion
Indgives i munden

Produktresumé
Rotarix

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende svækket human rotavirus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan anvendes til børn i alderen 6-24 uger, som ønskes beskyttet mod rotavirus infektion.
Rotavirusinfektion kan medføre alvorlig dehydrering, og vaccination kan overvejes til spædbørn, som skal rejse til udviklingslande, se Rejsevaccination af børn.

Vaccinationsdosis

Vaccinationsprogrammet består af to doser. Første dosis kan gives fra 6-ugers-alderen. Der skal være et interval på mindst 4 uger mellem doserne. Vaccinationsprogrammet skal helst være gennemført før 16-ugers-alderen, og skal være afsluttet ved 24-ugers-alderen. 
Vaccinen indgives i munden. Der er ingen restriktioner med hensyn til, hvad barnet må få af mad eller væske hverken før eller efter vaccinationen.

For klargøring af vaccinen og administration, se indlægssedlen i pakken.

Vaccinen kan gives samtidig med andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Det anbefales, at børn, som modtager den første dosis Rotarix, færdigvaccineres med Rotarix.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af høj feber, diarré eller opkastninger bør vaccinationen udskydes.
Børn som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Børn med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Vaccination med levende svækket vaccine bør ikke anvendes til børn med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).
Børn med medfødte misdannelser af mave-tarm-kanalen eller tidligere tarminvagination.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen er ikke beregnet til voksne, hvorfor der ikke findes data om graviditet og amning.
Barnet kan fortsætte amning under vaccinationsprogrammet, da dette ikke nedsætter vaccinens beskyttende effekt.

Hyppigste bivirkninger

Appetitløshed, træthed, irritabilitet og feber. Symptomer, som kendes fra en naturlig rotavirusinfektion (diarré og opkastninger), kan forekomme.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination yder vaccinen effektiv beskyttelse mod alvorlige forløb af rotavirusinfektion, der hyppigst rammer børn i alderen 6 måneder til 2 år.
Vaccinen beskytter ikke mod diarré og opkastning forårsaget af andre mave-tarmvira eller bakterier.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.