TBE (Tick Borne Encephalitis)

TBE skyldes et virus fra familien af Flavivirus. TBE-virus overføres til mennesker via bid af skovflåter.

TBE virus forekommer i Skandinavien, Baltikum, Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland, Østrig, Sverige og Danmark.  I Danmark er de fleste tilfælde forbundet med ophold på Bornholm, men to tilfælde er også beskrevet fra Tokkekøb hegn i Nordsjælland i 2008 og 2009.

TBE forekommer i såkaldte mikrofoci, som er små afgrænsede områder, fx en lysning ved et vandløb hvor dyr drikker. Dette i modsætning til Borrelia som kan findes i flåter i en hel skov. Forekomsten af TBE spreder sig i vore nabolande, hvilket kan skyldes klimatiske forandringer, og øget forekomst af mus og hjorte. Store bestande af disse dyr giver gode muligheder for opformering og spredning af  virus.

Man skønner, at der årligt er ét tilfælde per 30.000 indbyggere i de områder, hvor sygdommen findes. I Sverige regner man med op til ca. ét tilfælde per 10.000 indbyggere i Mälaren.

Der er registreret ca. 3 tilfælde af TBE encephalitis om året på Bornholm. I blodprøver fra bornholmske skovarbejdere har man påvist antistoffer mod TBE-virus hos 20 % (Epi-nyt 17/2001). Tilstedeværelsen af antistoffer viser, at disse skovarbejdere på et eller andet tidspunkt har været smittet, men mange af dem har ingen erindring om at have været syge.

TBE er også påvist i flåter i Nordsjælland Tokkekøb Hegn i 2009 og 2011. Samme sted blev der konstateret to tilfælde af TBE i hhv. 2009 og 2008. Ca. 25 % af TBE smittede får klinisk sygdom (”sommerinfluenza”), og ca. 25 % af disse udvikler sig til hjernebetændelse (encephalitis).

Flåterne findes især fra maj til oktober med højsæson for at blive smittet fra juli til september.

Synonymer: Centraleuropæisk hjernebetændelse, Früh-Sommer-Meningo-Encephalitis (FSME), Østeuropæisk hjernebetændelse

Symptomer

I Skandinavien er symptomer på TBE er oftest karakteriseret ved et 2-faset forløb. Symptomerne starter med influenzalignende sygdom (”sommerinfluenza”), der varer nogle dage. Ca. en tredjedel udvikler herefter tegn på hjernebetændelse med hovedpine, feber og lammelser efter en symptomfri periode på få dage til få uger. Enkelte patienter kan få varige mentale eller neurologiske skader.

Årsag

TBE skyldes et virus der tilhører familien af Flavivirus.

Smitteveje

TBE-virus overføres gennem bid af skovflåter, som findes i skove og græsklædte vegetationer.

Virus findes hos rådyr og mus samt husdyr, fx katte, og kan overføres til skovflåter, når disse bidder og suger dyrenes blod. Dernæst kan flåten ved et nyt bid overføre virus til mennesker. Smitte fra menneske til menneske sker ikke.

Størst risiko for smitte har jægere og andre, der opholder sig meget i naturen i de bestemte områder, hvor TBE findes.

Forebyggelse

TBE kan forebygges ved vaccination af børn og voksne. Hvis man færdes jævnligt i skov og krat eller tilbringer længere tid (uger) uden for stier i områder, hvor der forekommer TBE, bør man vaccineres.

Risikoen for flåtbid ved ture i skov og krat kan mindskes ved at bære støvler og lange bukser. Endvidere bør man hyppigt se huden efter for flåter og børste disse af. TBE virus overføres dog på minutter og der er tilsyneladende ingen effekt af hurtig fjernelse af flåten som ved Borrelia. De fleste myggeafvisende midler synes ikke at have effekt.

Behandling

Der findes ingen specifikke antivirale stoffer til behandling af infektionen. Dødeligheden er 1 - 2 %.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Prøve fra spinalvæske og blod sendes til et laboratorium til analyse (måling af TBE antistoffer og påvisning af TBE virus). Da antistoffer mod andre flavivirus, fx efter vaccination mod gul feber, eller japansk hjernebetændelse, eller tidligere infektion med Dengue kan krydsreagere i blod, undersøges der også for titerstigninger samt evt IgM i spinalvæske. Specifikke antistoffer kan også konfirmeres ved virusneutralisationstest (efter aftale).

Meldepligt

TBE hjernebetændelse har været en del af den europæiske overvågning siden 2012. I Danmark arbejdes der på at leve op til denne indberetningspligt.

Forskning

I Danmark søger flere projekter at undersøge for forekomsten af TBE i Danmark. På Statens Serum Institut har man bestemt genetiske koder for Danske TBE isolater og samarbejder med Europæiske partnere om forbedret diagnostik til TBE.

Læs mere i Ugeskrift for Læger
Tick-borne infections in Denmark
Clinical manifestations, diagnosis and treatment of Lyme borreliosis

Diagnostiske undersøgelser

Tick borne encephalitis virus (TBE) antistof (IgG, IgM) (R-nr. 227)
Tick borne encephalitis virus (TBE) (RNA) (R-nr. 679)