Personer med særlig risiko for hepatitis B-smitte

Risikoen for at blive smittet med hepatitis B i Danmark er generelt meget lav. En række personer har dog øget risiko for at blive smittet med hepatitis B, og nogle af dem kan få tilbudt gratis vaccination. Det gælder fx børn født af mødre, der selv har kronisk hepatitis B og intravenøse stofbrugere.

Hætteglas og kanylerSSI skønner1, at der i Danmark er omkring 11.000 personer, som har kronisk hepatitis B, svarende til 0,24 % af den voksne befolkning. Sygdommen forekommer hyppigere blandt personer, der er født i lande med højere forekomst af hepatitis B.

En række personer har større risiko for at blive smittet med hepatitis B. Det gælder bl.a.:

  • børn født af mødre, der selv har kronisk hepatitis B
  • personer, der bor sammen med, eller er fast seksualpartner til en person med kronisk hepatitis B-infektion
  • intravenøse stofbrugere
  • mænd, der har sex med mænd
  • beboere og ansatte på institutioner for udviklingshæmmede
  • personer i visse erhverv
  • visse patientgrupper, fx dialysepatienter.

Anbefalingerne for vaccination mod hepatitis B er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om hiv og hepatitis B og C virus . Af vejledningen fremgår det også, hvilke persongrupper, der kan blive vaccineret gratis mod hepatitis B.

 

1. "Hepatitis B prevalence in Denmark – an estimate based on nationwide registers and a national screening programme, as on 31 December 2007" http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20637