Hepatitis B-vaccine

Inaktiveret vaccine mod smitsom leverbetændelse (type B)
Til injektion

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset overfladeantigen fra hepatitis B virus.

Målgruppen for vaccination

Alle personer, der er i risiko for leverbetændelse forårsaget af hepatitis B virus, anbefales vaccineret. Vaccination bør gives til nyfødte børn, hvis mødre er kronisk smittede med hepatitis B virus. Person udsat for smitte bør behandles iht. retningslinjerne for postekspositionsprofylakse

Se desuden Sundhedsstyrelsens Vejledning om hepatitis B/C og hiv

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller:
Der gives tre vacciner med mindst 1 måned mellem 1. og 2. vaccination og mindst 5 måneder mellem 2. og 3. vaccination. Hvis man skal rejse om mindre end en måned, kan som alternativ evt. gives et program med 3 vacciner dag 0, 7 og 21-30. I så fald skal der gives en 4. vaccine efter 12 måneder. ,
Hvis personen vaccineres iht. retningslinjerne for postekspositionsprofylakse, anvendes et fire-dosis program, se Hepatitis B-postekspositionsprofylakse

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik

De to monovalente hepatitis B-vacciner som har været/er til rådighed i Danmark, kan begge anvendes til at færdiggøre en vaccinationsserie hos en person, som har påbegyndt en vaccinationsserie med en anden hepatitis B-vaccine.

For raske og immunkompetente rejsende, som anbefales hepatitis B-vaccine, gælder, at såfremt der allerede er givet tre hepatitis B-vacciner, og minimumsintervallerne er overholdt, skal der ikke gives yderligere vaccinationer, også selvom det anbefalede interval imellem vaccinationerne er overskredet. Der anbefales ikke booster-vaccination.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

Vaccination udskydes, såfremt der foreligger sværere, akut febril sygdom. Tilstedeværelsen af en mindre infektion er ingen kontraindikation for vaccination.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen kan anvendes under graviditet og amning ved klar indikation, og når lægen vurderer, at de mulige fordele opvejer de mulige risici for fostret, se Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, træthed og irritabilitet. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter to vaccinationer med fire ugers mellemrum opnår størstedelen af de vaccinerede beskyttelse. Efter tredje vaccination (½ år senere) forventes livsvarig beskyttelse hos raske individer.

Rutinemæssig antistofkontrol anbefales ikke. Dog er der en række personer, som bør testes af egen læge for antistof-respons 1-2 måneder efter afsluttet vaccinationsserie:

1. Børn af HBV inficerede kvinder skal (i modsætning til voksne) testes for både anti-HBs og HBsAg.
2. Personer med nedsat immunforsvar: dialysepatienter, patienter med HIV, personer med intravenøst stofmisbrug eller Downs Syndrom.

Såfremt niveauet af HBs-antistof er > 10IU/I hos immunkompetente anses beskyttelsen for livsvarig, også selvom antistofniveauet senere er < 10IU/I. Rutinemæssig revaccination (booster) anbefales derfor ikke.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.