Respiratorisk syncytialvirus (RSV-)vaccine (Arexvy)

Inaktiveret rekombinant vaccine mod Respiratorisk Syncytialvirus (RSV).

Produktresumé
Arexvy

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder rekombinant prefusion F (glycoprotein F, RSVPreF3) antigen mod Respiratorisk Syncytialvirus (RSV). Arexvy er en adjuveret vaccine, hvilket betyder, at den indeholder et stof (AS01E), der hjælper med at forstærke virkningen af vaccinen.

Målgruppen for vaccination

Personer fra 60 år og ældre, som aktiv beskyttelse mod RSV-sygdom i de nedre luftveje. Vaccinen kan gives samtidig med sæsoninfluenzavaccine, dog med andet indstikssted.

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis á 0,5mL (svarende til 120 mikrogram RSVPreF3) intramuskulært. Det foretrukne injektionssted er deltoidearegionen, se Injektionsteknik.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet, der kan findes øverst på denne side.

Hvem bør ikke vaccineres?

Vaccinen er ikke godkendt til brug hos voksne under 60 år eller til børn. I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Arexvy bør ikke anvendes under graviditeten. Det vides ikke, om Arexvy udskilles i modermælken, og vaccinen bør ikke gives til ammende.

Hyppigste bivirkninger

Smerte ved injektionsstedet, træthed, milde til moderate muskel- og ledsmerter og hovedpine. For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Det er ikke klarlagt, om der er behov for revaccination.

Opbevaring, holdbarhed og klargøring

Vaccinen opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C) og må ikke fryses ned. Vaccinen opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Arexvy leveres i to hætteglas, som skal rekonstitueres før administration. Efter rekonstitution er vaccinen holdbar i fire timer på køl eller ved højst 25 °C (påvist kemisk/fysisk stabilitet).

Vaccinen gives som en intramuskulær injektion (0,5 ml).