Hib-meningitis (hjernehindebetændelse)

Hjernehindebetændelse forårsaget af bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) er i dag en sjælden sygdom, som især forekommer hos ældre.

Før indførelsen af Hib-vaccination i 1993 var der 60-80 tilfælde af Hib-meningitis om året i Danmark, især hos børn under 3 år. Heraf døde i gennemsnit to børn, og 10-20 fik hørenedsættelse eller andre blivende skader i nervesystemet.

Efter indførelsen af vaccination er sygdommen mere sjælden, og der rapporteres mellem 1 og 3 tilfælde af Hib meningitis pr. år, primært blandt voksne og blandt spædbørn, der endnu ikke har modtaget den fulde serie af børnevacciner.

Se overvågningsdata for H. influenzae-meningitis i Danmark.

Symptomer

Symptomer på meningitis er pludseligt opstået feber, hovedpine og opkastninger. Den syge bliver døsig eller urolig og måske uklar. Der vil ofte være forøget muskelspænding i nakke og ryg, så det bliver vanskeligt og smertefuldt at bøje hovedet forover (nakke-ryg-stivhed).

Hos spædbørn kan fontanellen (den bløde firkantede fordybning midt i kraniets øverste del) være spændt. Symptomerne kan i begyndelsen ligne influenza.

Hib kan også forårsage andre alvorlige sygdomme; blodforgiftning samt knogle- og ledbetændelse. Disse infektioner samt meningitis kaldes invasive infektioner, fordi bakterien er trængt gennem slimhinderne og er nået ind i selve organvævet. Der findes også ikke-invasive infektioner, hvor bakterien ikke har passeret slimhinden, fx akut mellemørebetændelse, strubelågsbetændelse og lungebetændelse.

Årsag

Sygdommen skyldes bakterien Haemophilus influenzae type b, som forkortes Hib. Bakterien er omgivet af en kapsel, og det er egenskaber i denne kapsel, der er medvirkende til, at netop denne type kan forårsage alvorlig sygdom.

Efter indførelse af vaccination er Hib blevet en sjælden årsag til meningitis. De vigtigste årsager til meningitis er nu andre bakterier, især meningokokker og pneumokokker samt diverse virus. Andre typer af H. influenzae kan dog også forårsage meningitis.

Smitteveje

Hib smitter ved dråbeinfektion via udåndingsluften. Bakterien findes kun hos mennesker.

Forebyggelse

Hib-vaccination har siden 1993 været en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Vaccinen gives, når barnet er 3, 5 og 12 måneder gammelt.

Behandling

Hib-meningitis behandles med indsprøjtning af antibiotika samt øvrig relevant behandling af patientens tilstand, fx med respirator.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Meldepligt

Bakteriel meningitis forårsaget af Hib skal ikke længere anmeldes skriftligt via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2), men overvåges laboratoriebaseret.

Diagnostik

Rygmarvsvæske og blodprøve sendes til undersøgelse på en klinisk mikrobiologisk afdeling. Hvis der påvises Haemophilus influenzae, kan der på Statens Serum Institut udføres serotypebestemmelse, så det kan undersøges, hvorvidt der er tale om Hib.