Kloakarbejdere

Arbejdstilsynets krav om vaccination af kloakarbejdere

Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.14 oplyser om reglerne for vaccination af personer, der er beskæftiget med spildevand og kloakslam.

Disse personer skal være vaccineret effektivt mod hepatitis A, tetanus (stivkrampe) og polio.
Personer, der ikke er vaccineret eller er ufuldstændigt vaccineret, skal have de manglende vaccinationer hos egen læge.

Vaccinationerne

Hepatitis A

Beskyttelse indtræder 8-14 dage efter første vaccination.

Da inkubationstiden er mindst 14 dage, er den vaccinerede i praksis beskyttet med det samme. Herefter varer beskyttelsen i mindst ét år.

Anden hepatitis A vaccination gives efter 6-12 måneder. Hvis dette interval overskrides, vaccineres med den manglende vaccine og der skal ikke gives yderligere. Man skal således aldrig starte forfra med vaccinationsserien.

Beskyttelsen er herefter langvarig, formentlig 30-40 år.

Tetanus (stivkrampe)

Primærvaccination består af tre vaccinationer.

Herefter anbefales revaccination efter fem år og herefter igen hvert 10. år.
Se også stivkrampeprofylakse.

Før arbejdet påbegyndes, skal vedkommende have fået mindst to vaccinationer med mindst fire ugers interval.
Arbejdet kan påbegyndes to uger senere.

Polio

Personer anses for livsvarigt beskyttet mod polio, når de har modtaget et af følgende programmer:

  • Tre inaktiverede poliovacciner (IPV) efterfulgt af tre orale poliovacciner (OPV)
    eller
  • fire IPV.

IPV er som oftest givet i børnevaccinationsprogrammet som DiTePol eller DiTeKiPol.

Før arbejdet påbegyndes, skal vedkommende have fået mindst to vaccinationer med mindst fire ugers interval.

Personer, der er vaccineret mod polio, men hvor antal doser ikke kan dokumenteres, skal have én dosis IPV, inden arbejdet kan påbegyndes.

Ved behov for ydereligere vaccination kan en monovalent polio vaccination benyttes, Se vaccineleksikon.