Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver borgere og sundhedspersoner adgang til information om vaccinationer.

Det Danske Vaccinationsregisteret (DDV) blev lanceret i 2013, og giver borgere og sundhedspersoner et samlet overblik over borgerens vaccinationer samt evt. anbefalede vaccinationer og /eller vaccinationsforløb. Siden 1996 er alle vacciner, som er betalt af sygesikringen, blevet registreret i DDV og fremgår af vaccinationskortet. Det har været muligt at registrere vaccinationer siden lanceringen i 2013, og fra 15. november 2015 har der været pligt til at indberette alle givne vacciner i DDV.

DDV anvendes bl.a. til at påminde om anbefalede vaccinationer, overvåge vaccinationstilslutning, herunder at bestemme om der er grupper der i mindre grad tager imod tilbuddet om vaccination en andre, samt epidemiologisk overvågning af vacciners effekt og sikkerhed.

For information vedrørende påmindelsessystemet om børnevaccination.

I DDV kan den sundhedsfaglige og borgeren:

  • Se de vaccinationer borgeren har fået siden 15. november 2015, hvor læger og andre sundhedsfaglige blev forpligtet til at indberette givne vaccinationer.
  • Se de vaccinationer borgeren har fået, som er afregnet med sygesikringen siden 1996 eller udleveret på recept fra 2006 frem til første halvår af 2016.
  • Oprette nye vaccinationer/vaccinationsforløb.
  • Registrere en vaccine der tidligere er givet, og som ikke er blevet registreret i DDV, fx vaccinationer givet i udlandet, eller andre vaccinationer givet før 2013 som endnu ikke er registreret.
  • Se hvem der har været logget på for at se oplysninger om borgeren, fx dennes læge.
  • Printe en papirudgave af vaccinationskortet.
  • Se hvem der har været logget på for at se oplysninger om borgeren, fx dennes læge.
  • Printe en papirudgave af vaccinationskortet.
  • Pligten til at indberette givne vacciner trådte, i følge bekendtgørelsen om DDV , i kraft for alle læger d. 15. november 2015.