Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver borgere og sundhedspersoner adgang til information om vaccinationer.

Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen har gennem flere år modtaget data fra Sundhedsstyrelsen om vaccinationer givet på sygesikringens regning, som fx børnevaccinationer og vaccinationer givet til særlige risikogrupper. Dette hidtidige vaccinationsregister har gjort det muligt at lave opgørelser over vaccinationstilslutning til børnevaccinationsprogrammet og er blevet brugt til forskning.

Borgere og sundhedspersoner har ikke haft direkte adgang til vaccinationsoplysninger i det hidtidige register.

Vaccinationsregisteret giver sundhedspersoner og borgere et samlet overblik over vaccinationer indberettet af lægerne, vaccinationer afregnet med sygesikringen og evt. planlagte vaccinationer.

For information vedrørende påmindelsessystemet om børnevaccination.

I Det Danske Vaccinationsregister kan den sundhedsfaglige og borgeren:

  • Se de vaccinationer borgeren har fået siden 15. november 2015, hvor læger blev forpligtet til at indberette givne vaccinationer.
  • Se de vaccinationer borgeren har fået, som er afregnet med sygesikringen siden 1996 eller udleveret på recept fra 2006 og fremefter.
  • Oprette nye vacciner.
  • Registrere en vaccine der tidligere er givet, og som ikke er blevet registreret i Vaccinationsregistret, fx vaccinationer givet i udlandet.
  • Se hvem der har været logget på for at se oplysninger om borgeren, fx dennes læge.
  • Printe en papirudgave af vaccinationskortet.
  • Printe en papirudgave af borgerens børns vaccinationskort.

Pligten til at indberette givne vacciner trådte, i følge bekendtgørelsen om DDV, i kraft for alle læger d. 15. november 2015.