Centraleuropæisk hjernebetændelse-vaccine

Inaktiveret vaccine mod centraleuropæisk hjernebetændelse
Til injektion

Produktresumé
Ticovac 
Ticovac Junior

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret TBE-virus.

Målgruppen for vaccination

Børn over 1 år og voksne med arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx visse dele af Central- og Østeuropa, Rusland og Sibirien; endvidere visse egne i Sverige og Danmark på Bornholm og Tisvilde hegn.

Kort over forekomsten af sygdom på subnationalt niveau, for de lande hvor disse data er tilgængelige.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller, der kan eventuelt være behov for revaccination.
Børne dosis anvendes i aldersgruppen 1 til og med 15 år, fra 16 år anvendes voksen dosis.
For at opnå immunitet før skovflåten begynder sin aktivitet om foråret, anbefales det at give første og anden dosis i løbet af vintermånederne. Ideelt set bør vaccinationsprogrammet afsluttes med den tredje vaccination inden for den samme skovflåtsæson eller senest før den næste skovflåtsæson starter.
Vaccinen gives  intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Personer med allergi overfor æg bør henvises til allergologisk specialafdeling, da vaccinen kan medføre alvorlig allergisk reaktion, se Allergi og vaccination.

Forsigtighed bør udvises ved vaccination af personer med kendt neurologiske forstyrrelser.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun bruges til gravide og ammende hvis der er et klart behov og kun efter grundig vurdering af potentielle risici og fordele. 

Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, kvalme, muskelsmerter, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter fuldført grundvaccination, normalt med 3 doser, opnås 3 års beskyttelse. Første booster gives derfor 3 år efter fuldført grundvaccination. Ved fortsat behov for revaccination anbefales en booster-vaccination hvert 5. år for personer over 16 år men under 60 år, og hvert 3. år for personer over 60 år.
Ved behov for revaccination se produktresumeet.