Centraleuropæisk hjernebetændelse-vaccine (Ticovac)

Inaktiveret vaccine mod centraleuropæisk hjernebetændelse
Til injektion

Produktresumé
Ticovac 
Ticovac Junior

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret TBE-virus.

Målgruppen for vaccination

Børn over 1 år og voksne med arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes.

Færdes man derfor jævnligt i et kendt risikoområde uden for stier i vegetation, hvor rådyr, og dermed koncentrationen af flåter med potentiel TBEV-smitte kan være høj, kan man overveje at lade sig vaccinere. Det kan fx være jægere, campere, svampesamlere, orienteringsløbere, skovarbejdere og sommerhusejere. Uden for Danmark er TBE-risikoområderne typisk Skandinavien med de baltiske lande, og især de centrale dele af Europa, som Polen, Tyskland og Østrig.

Kort over forekomsten af sygdom på subnationalt niveau, for de lande hvor disse data er tilgængelige.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller, der kan eventuelt være behov for revaccination.
Børnedosis anvendes i aldersgruppen 1 til og med 15 år, fra 16 år anvendes voksen dosis.

For at opnå immunitet før skovflåten begynder sin aktivitet om foråret, anbefales det at give første og anden dosis i løbet af vintermånederne. Disse doser skal gives med 1-3 måneders interval. Hvis der er behov for at opnå en hurtig immunrespons, kan anden dosis gives to uger efter første dosis. Den tredje dosis bør gives mellem 5-12 måneder efter den anden vaccination. Hvis det anbefalede interval mellem vaccinationerne er overskredet, gøres vaccinationsserien færdig. Man starter ikke forfra.

I de tilfælde, hvor den vaccine man er begyndt med (enten Encepur eller Ticovac) ikke kan skaffes inden for en rimelig periode under hensyn til det normale vaccinationsprogram, dvs. svarende til 3 måneder mellem 1. og 2. dosis og 12 måneder mellem 2. og 3. dosis for begge vacciner, og for både børne- og voksendosis, kan man i denne mangelsituation færdiggøre vaccinationsserien med den anden TBE-vaccine, der er til rådighed. Man skal dog tilstræbe at give de to første doser med samme produkt.

Denne vejledning om at et vaccinationsprogram (både grundvaccination og boostervaccination), der er startet med en af vaccinerne og er færdiggjort med den anden vaccine, gælder for begge vaccineprodukter under hensyntagen til de forskellige aldersgrænser for anvendelse af børnedoseringen. Dog gælder det ikke for Encepur ekspres program, hvor der skal anvendes Encepur ved alle fire vaccinationer.

Ovenstående anbefaling om krydsvaccination er en dansk anbefaling ud over hvad der nævnes i produktresuméet. Samme anbefaling anvendes i andre europæiske lande i perioder med mangel på TBE-vacciner.

Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Personer med allergi overfor æg bør henvises til allergologisk specialafdeling, da vaccinen kan medføre alvorlig allergisk reaktion, se Allergi og vaccination.

Forsigtighed bør udvises ved vaccination af personer med kendt neurologiske forstyrrelser.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun bruges til gravide og ammende, hvis der er et klart behov og kun efter grundig vurdering af potentielle risici og fordele.

Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, kvalme, muskelsmerter, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter fuldført grundvaccination, normalt med 3 doser, opnås 3 års beskyttelse. Første booster gives derfor 3 år efter fuldført grundvaccination. Ved fortsat behov for revaccination anbefales en booster-vaccination hvert 5. år for personer over 16 år men under 60 år, og hvert 3. år for personer over 60 år.
Ved behov for revaccination se produktresumeet.