Rejsevaccination

På siden ”Rejsevaccination” kan du se, hvilke vacciner og evt. forebyggelse af malaria Statens Serum Institut anbefaler ved rejser til udlandet.

Ved rejse i udlandet er det vigtigt at vide noget om, hvilke smitsomme sygdomme der findes på rejsemålet, hvordan de smitter, og hvordan de forebygges. Statens Serum Institut giver på siden ”Rejsevaccination” information om vacciner, evt. forebyggelse af malaria og gode råd om forebyggelse af sygdom før, under og efter rejsen.

Vaccinationsanbefalingerne er afhængige af rejsens varighed og rejsens type, det vil sige, om rejsen indebærer særlige risici. Der skal altid foretages en konkret risikovurdering i forhold til den enkelte rejsende, hvilket gøres på en rejsemedicinsk klinik eller hos den praktiserende læge.

Nedenfor gennemgås specifikke grupper af rejsende, hvor specielle forhold gør sig gældende:

Udviklingsstudenter til USA

Unge, der skal gå på high school eller universitet i USA, kan blive mødt med vaccinationskrav, der er mere omfattende end det danske børnevaccinationsprogram.

I de seneste år har mange stater indført krav om revaccination mod kighoste. I det danske børnevaccinationsprogram gives den sidste vaccination mod kighoste ved 5-årsalderen, hvilket ofte ikke er nok til at opfylde vaccinationskravet til de pågældende uddannelsesinstitutioner. Praktiserende læger opfordres til at være opmærksomme på et evt. krav om revaccination mod kighoste, inden den unge revaccineres, således at der kan vælges diTeki Booster i stedet for diTeBooster. Kighostekomponenten fås ikke separat, så har man først givet diTe-holdig vaccine uden kighostekomponenten, må der efterfølgende gives en kombinationsvaccine med kighoste. Man bør da informere patienten om en højere risiko for en kraftig lokal reaktion med ømhed, rødme og hævelse. Kan man ikke nå at give den ekstra vaccine med en kighostekomponent inden for få dage, er det en fordel at vente så længe som muligt i forhold til afrejse.

Desuden kan den unge blive mødt af krav om vaccination mod meningokoksygdom. Enten i form af vaccination mod meningokok type B, eller vaccination mod type ACWY – eller i nogle tilfælde mod alle 5 typer.

I forbindelse med vaccination mod meningokoksygdom af gruppe A, C, W eller Y kan anvendes 2 forskellige vacciner, Nimenrix® eller Menveo®, begge konjugerede vacciner. Begge er godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA), og betragtes i Danmark og resten af Europa som ligeværdige. Enkelte unge har oplevet, at Nimenrix® ikke accepteres af den uddannelsesinstitution de skal gå på, hvis der er et specifikt krav om, at de skulle vaccineres med Menveo®. Derfor anbefales det i disse tilfælde, at der benyttes Menveo®.

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande

Generelle anbefalinger vedrørende vaccination er beskrevet i Rejsevaccination af børn.

Pilgrimsrejsende

Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka, Saudi-Arabien.

For at opnå visum til Saudi-Arabien kræves det, at alle pilgrimsrejsende er vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y senest 10 dage før indrejse, og vaccinen skal være givet inden for 5 år.

Der er registreret to firevalente konjugerede vacciner til beskyttelse mod meningokoksygdom af gruppe A, C, Y eller W135, Nimenrix® og Menveo®. For information om aldersindikation og intervaller henvises til Vaccineleksikon.

Influenza: Der er ikke krav om vaccination mod influenza, men dette anbefales af de saudiarabiske myndigheder, specielt til personer med kroniske lidelser.

Se mere om specifikke krav til pilgrimsrejsende til Mekka her.