Blastocystis (dyrkning) (R-nr. 097)

Indikation

Mistanke om infektion med Blastocystis. Ved uforklarede, uspecifikke mave-tarm-symptomer som fx. vekslende afføringsmønster, mavesmerter og lignende.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

Prøven skal tages fra frisk fæces. Prøven må ikke forurenes med fæces eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken. I hjemmet kan anvendes en rengjort og skoldet potte eller skål. Der tages prøvemateriale både fra udsiden og det indre af formet fæces. Ved inhomogen fæces tages prøvemateriale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige partier. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transporten udgås.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer, geografisk anamnese og evt. eosinofiltal samt prøvematerialet ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

Blastocystis påvist eller ikke påvist.

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage. Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved negativt svar og fortsat indikation kan ny prøve overvejes.

Bemærkning

Subtypning af Blastocystis ved PCR og sekventering kan udføres efter aftale med laboratoriet.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Sensitiviteten for påvisning af Blastocystis er ca. 50% øget ved dyrkning i forhold til almindelig oprensning og mikroskopi.

Analysens princip

Direkte dyrkning af fæcesprøver i 48 timer.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diver reagenser, medier, mikroskopi mm. 
Internt reference nummer: R-nr. 097
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Blastocystose

Bestillingskode

NPU16019 F—Blastocystis; arb.indh.(proc.) = ?
400153043300000 Blastocystis Dyrkning - Fæces

Svarkode

NPU16019 F—Blastocystis; arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
68668 608,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00