Microsporidium (DNA) (R-nr. 707)

Indikation

Diarrésygdom, især hos immunkompromitterede, men kan også ses hos ellers raske.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

Prøven må ikke forurenes med afføring eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken eller i rengjort og skoldet potte eller skål. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges med prøvetagningsskeen materiale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige områder. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til så lækage under transport undgås.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg. Prøverøret skal transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 3-5 dage efter prøvens modtagelse. Evt. hasteprøver 1-2 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat påviser infektion med Microsporidium.

Bemærkning

Der undersøges for to af de hyppigst forekommende Microsporidium arter hos mennesker: Enterocytozoon bieneusi og Encephalitozoon intestinalis.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Følsomheden ved PCR er fundet højere end mikroskopi. Det anbefales at sende tre uafhængige afføringsprøver, da udskillelse varierer hen over døgnet.

Specificitet: Metoden er specifik for de to nævnte arter.

Analysens princip

Analysen udføres som en realtime-PCR analyse, ved genforstærkning og efterfølgende detektion af binding af sekvensspecifik probe.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 707
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00707
420333043300000 Microsporidium DNA/RNA - Fæces

Svarkode

SSI00707 Microsporidium(DNA)
NPU28472 F—Encephalitozoon intestinalis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28473 F—Enterocytozoon bieneusi(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
82524 2.032,00
82525

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00