Taenia arter (DNA) (R-nr. 045)

Indikation

Ved kvittering af led (proglottider) af svinetinte- eller oksetintebændelorm; evt. ved påvisning af æg af bændelorm i fæces. Den kliniske betydning og behandlingen af T. saginata (oksetintebændelorm), T. solium (svinetintebændelorm) samt T. asiatica er forskellig, hvorfor artsbestemmelse er vigtig.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Led (proglottider) af orm
  • Hele orme
  • Fæces indeholdende æg

For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transporten udgås.

Under behandling af Taenia infektioner kvitteres ofte led eller hele ormen. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer, geografisk anamnese og eosinofiltal ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med transporthylster eller anden tilsvarende emballering. Alternativt glas med skruelåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Taenia saginata/Taenia solium/Taenia asiatica:

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Artsbestemmelsen vil være af afgørende betydning for behandlingen, som er en specialistopgave.

Analysens princip

Analysen udføres som en genus-specifik PCR analyse (genforstærkning) og efterfølgende artsbestemmelse vha. sekventeringsanalyse.

Bestillingskode

NPU29060 F—Taenia(DNA); taxon(proc.) = ?
SSI00045
420353043300000 Taenia DNA/RNA - Fæces
420359010000000 Taenia DNA/RNA - Orm
420359011000000 Taenia DNA/RNA - Ormeled 

Svarkode

NPU29060 F—Taenia(DNA); taxon(proc.) = ?
SSI00045

Pris

Artikel nr. Pris 2024
69900 1.789,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00