Schistosoma (mikroskopi) (R-nr. 081)

Indikation

Formodning om bilharziose (schistosomiasis), især infektion med Schistosoma mansoni, hos patient med antistoffer mod Schistosoma spp., men uden fund af æg i fæces og urin. Også især ved mistanke om infektion med Schistosoma haematobium eller S. intercalatum, hos eksponeret patient med påviste antistoffer mod Schistosoma spp. og/eller hæmaturi. Stærk formodning om at sparsom forekomst af æg i fæces er årsagen til, at det ikke er lykkedes at påvise æggene ved almindelig undersøgelse af fæces. Formodningen om, at patienten er inficeret med Schistosoma spp., kan være begrundet med kendt eksposition og positivt resultat af undersøgelse for antistoffer mod Schistosoma.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi: En eller flere biopsier af rektalslimhinde i ca. 1 mL sterilt isotont saltvand. Plastrør med rødt skruelåg eller tilsvarende rør.
  • Fæces: Fortrinsvis fra fæces' yderside opsamles 10-15 g materiale, som anbringes i fæcesrør med skruelåg. Til dette formål kan fæcesrøret fyldes til 3. rille, selv om røret almindeligvis højst bør fyldes til 2. rille.
  • Urin: Døgnurin eller > 500 mL ladt urin uden tilblanding af vand eller desinfektionsmidler. Urindunk med påskriften "Bilharziose". Dunkens skruelåg drejes stramt til.

Prøvetagning fra 6-8 uger efter mulig smitte ved kontakt med cercarie-holdigt ferskvand.

Det er vigtigt at den opsamlede urin er laboratoriet i hænde senest 24 timer efter endt opsamling. Hvis dette ikke er muligt anbefales i stedet Schistosoma (DNA) (R-nr. 1001).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer, geografisk anamnese, evt. anden indikation og eosinofiltal ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Biopsi: Beskyttelsesrør. Fæces: Beskyttelseshylster med proplåg. Urin: Urindunk i plastpose lukket med knude og anbragt i bølgepapæske påskrevet "Bilharziose". Prøverør i beskyttelseshylster.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Prøven skal ankomme til laboratoriet senest 12 timer efter prøvetagningen. Skriv haster på kuverten.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af levende (viable) æg af Schistosoma er diagnostisk. Behandling bør ske i samråd med infektions- eller tropemediciner.Ved fund af æg af Schistosoma angives species og (bedømt ud fra flammecelle, cilie- og miracidiebevægelser) æggenes levedygtighed. Æg af følgende bilharziaikter kan findes: S. mansoni (sædvanligvis i tarm eller rektalslimhinde), S. japonicum (sædvanligvis i tarm), S. haematobium (sædvanligvis i urinveje) og sjældnere S. intercalatum (sædvanligvis i urinveje og tarm). Fund af levedygtige æg betyder, at patienten har aktiv, behandlingskrævende bilharziasis. Døde æg kan påvises i nogen tid efter behandlingens afslutning, men dette fund bør vurderes i samråd med infektions- eller tropemediciner.

Bemærkning

Undersøgelser for schistosomiasis bør indgå i undersøgelsesprogrammet for alle patienter, der har været i kontakt med ferskvand i endemiske områder.

Analysens princip

Mikroskopisk påvisning af æg af Schistosoma spp.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 081
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Bilharziose, Æg i fæces, Æg i rektalslimhinde, Æg i urin eller blæreslimhinde

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00081
410103000100000 Schistosoma Mikroskopi - Urin
410103002100000 Schistosoma Mikroskopi - Urin {døgnopsamling}
410103043300000 Schistosoma Mikroskopi - Fæces
410104001000000 Schistosoma Mikroskopi - Biopsi

Svarkode

SSI00081

Pris

Artikel nr. Pris 2023
294 825,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00